Anunț

Campanie gratuită de colectare deșeuri din construcții și demolări- destinată persoanelor fizice perioada 23-29.01.2023 (detalii).

Containerele vor fi amplasate în punctele de colecare:
- Ipotești:str.Petru Rareș lângă iaz
- Tișăuți: Str.Dumbrăvii în spatele școlii

Mai multe detalii: 0741 679 045 - Viceprimar Bobu Constantin


Program de lucru cu publicul:

 De LUNI până VINERI: 7.30 – 15.30

Sâmbătă și Duminică: liber

Telefon: 0230.525.501
Fax: 0230.534.566


Începând cu data de 20 mai se pot plăti-verifica taxele și impozitele online accesând linkul Plăți online


ANUNȚURI


În atenția cuplurilor ce sărbătoresc 50 de ani de la data căsătorie

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 6 decembrie 2022(marți), ora 11:00 în sala de ședințe a Primăriei comunei Ipotești în cadrul căreia cuplurile "de aur" vor fi sărbătorite prin acordarea unui premiu de fidelitate în valoare de 500 lei/cuplu și a unei diplome care marchează jumătatea de veac de fidelitate, conform H.C.L nr.99/2022.

Pentru a beneficia de acest premiu, cuplurile interesate sunt invitate până pe data de 25.11.2022 să depună la compartimentul de Stare civilă din cadrul Primăriei comunei Ipotești, următoarele documente:

- cerere tip completată (descarcă model formular);

- copie după actele de identitate, soț și soție;

- copie după certificatul de căsătorie;

Pentru informații suplimentare legate de eveniment aveți la dispoziție numărul de telefon 0230/ 525 501, interior 110

Cu deosebit respect,

Primar, Dumitru Gulei


Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică


Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a stimulentului pentru energie, acordat conform legii privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil


Procedură privind decontarea cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice.


Consultare publică pentru Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și gestionare a deșeurilor municipale în județul Suceava (click pentru detalii)


PRIMĂRIA COMUNEI IPOTEȘTI, anunță publicul interesat despre consultarea publică privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.
Observațiile, ideile și propunerile transmise sunt necesare în vederea realizării de proiecte de investiții care să genereze beneficii pentru locuitorii comunei în termeni de creștere a calității vieții și de atragere de investiții prin care să fie create noi locuri de muncă.
Publicul interesat este invitat să transmită observații, idei și propuneri privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030, în termen de 30 zile de la data de publicării la registratura Primăriei comunei Ipotești, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail primipotesti@yahoo.com.

Document Deschide
Cuprins-Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Zonei Urbane funcționale Suceava 2021 - 2030 Deschide
Secțiunea 1. Context strategic SIDU Deschide
Secțiunea 2. Analiza situației actuale și contextul urban SIDU Suceava Deschide
2.0. Unitatea spațială de analiză SIDU Suceava Deschide
2.1. Profil Socio-Demografic SIDU Suceava Deschide
2.2. Profil Economic SIDU Suceava Deschide
2.3. Profil Spatial si Functional SIDU Suceava Deschide
2.4. Regenerare Urbana SIDU Suceava Deschide
2.5. Infrastructura de Transport si Mobilitate SIDU Suceava Deschide
2.6. Echiparea Tehnico-Edilitara SIDU Suceava Deschide
2.7. Servicii Publice SIDU Suceava Deschide
2.8. Mediu si Schimbari Climatice SIDU Suceava Deschide
2.9. Profil Capacitate Administrativa SIDU Suceava Deschide
2.10. Smart City SIDU Suceava Deschide
2.11. Analiza SWOT SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 3. Viziunea și obiectivele de dezvoltare SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 4. Portofoliul de proiecte SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 5. Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea SIDU Suceava Deschide
Anexe SIDU Suceava Deschide