Program de lucru cu publicul:

 De LUNI până VINERI: 7.30 – 15.30

Sâmbătă și Duminică: liber

Telefon: 0230.525.501
Fax: 0230.534.566


ANUNȚURI


Primăria comunei Ipotești, județul Suceava aduce la cunoștința publicului interesat că un număr de 38 de parcele de teren (37 în suprafață de 300 m.p. fiecare și o parcelă în suprafață de 495 m.p.) sunt disponibile pentru a fi atribuite în folosință gratuită tinerilor din comuna Ipotești în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.
În perioada 3 iunie 2024 (ora 08:00) – 14 iunie 2024 (ora 15:30) se vor depune dosarele complete la Registratura Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava situată la adresa: strada Mihai Viteazu, nr. 54, sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava, la parterul instituției
Condiții pentru acordarea terenului:
- solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;
- solicitantul să aibă domiciliul legal în comuna Ipotești, județul Suceava;
- la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia, solicitantul/solicitanții nu a/au avut sau nu deţin/e în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală (atât în comuna Ipotești cât şi în alte localităţi) și nici nu a înstrăinat în ultimii 5 ani vreun bun imobil din cele enumerate;
- asumarea obligației de-a începe lucrările de construcție în termen de 1 an de la preluarea terenului și finalizarea lor în termenul stabilit în autorizația de construire;
Criterii suplimentare de evaluare și departajare:
Nr. crt. Criteriu Nr. puncte Observații
1 Solicitantul este căsătorit Căsătorit = 1 punct
2 Numărul de copii aflați în întreținere Pentru fiecare copil = 1 punct
Dosarul va conține:
- cererea tip (poate fi descărcată și tipărită de pe pagina de internet a Primăriei sau se pune la dispoziție gratuit în format fizic la sediul Primăria comunei Ipotești, județul Suceava);
- copii de pe certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei și copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- copii de pe actul/actele de identitate ale solicitantului/solicitanților și tuturor membrilor familiei;
- declaraţia solicitantului pe propria răspundere că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe și nici nu a înstrăinat în ultimii 5 ani vreun bun imobil din cele enumerate;

Anunț.pdf

Cerere.pdf, Cerere.doc

Relații suplimentare la tel. 0230/525501


Campanie de colectare de cărți Biblioteca Comunei Ipotești


Începând din luna aprilie, 2024, Primăria Comunei Ipotești, Compartimentul Bibliotecă, va deșfășura o campanie de colectare de cărți. Toti cei care doresc să sprijine această inițiativă, sunt așteptati să doneze cărți noi dar și folosite care sunt intr-o stare bună .

Apelati la nr. de tel 0744328714 pentru detalii suplimentare.

ANUNȚURI

Înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.61 și 62 din UAT Ipotești, jud. Suceava(17.01.2024)


PRIMĂRIA COMUNEI IPOTEȘTI, anunță publicul interesat despre consultarea publică privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.
Observațiile, ideile și propunerile transmise sunt necesare în vederea realizării de proiecte de investiții care să genereze beneficii pentru locuitorii comunei în termeni de creștere a calității vieții și de atragere de investiții prin care să fie create noi locuri de muncă.
Publicul interesat este invitat să transmită observații, idei și propuneri privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030, în termen de 30 zile de la data de publicării la registratura Primăriei comunei Ipotești, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail primipotesti@yahoo.com.

Document Deschide
Cuprins-Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Zonei Urbane funcționale Suceava 2021 - 2030 Deschide
Secțiunea 1. Context strategic SIDU Deschide
Secțiunea 2. Analiza situației actuale și contextul urban SIDU Suceava Deschide
2.0. Unitatea spațială de analiză SIDU Suceava Deschide
2.1. Profil Socio-Demografic SIDU Suceava Deschide
2.2. Profil Economic SIDU Suceava Deschide
2.3. Profil Spatial si Functional SIDU Suceava Deschide
2.4. Regenerare Urbana SIDU Suceava Deschide
2.5. Infrastructura de Transport si Mobilitate SIDU Suceava Deschide
2.6. Echiparea Tehnico-Edilitara SIDU Suceava Deschide
2.7. Servicii Publice SIDU Suceava Deschide
2.8. Mediu si Schimbari Climatice SIDU Suceava Deschide
2.9. Profil Capacitate Administrativa SIDU Suceava Deschide
2.10. Smart City SIDU Suceava Deschide
2.11. Analiza SWOT SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 3. Viziunea și obiectivele de dezvoltare SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 4. Portofoliul de proiecte SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 5. Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea SIDU Suceava Deschide
Anexe SIDU Suceava DeschideComunicat de presa aferent proiectului de investiție
"Sistem de transport public ecologic metropolitan etapa I"