Comunicat de presa aferent proiectului de investiție
"Sistem de transport public ecologic metropolitan etapa I"
Campanie gratuită de colectare deșeuri voluminoase în perioada 24.07.2023 - 31.07.2023

Program de lucru cu publicul:

 De LUNI până VINERI: 7.30 – 15.30

Sâmbătă și Duminică: liber

Telefon: 0230.525.501
Fax: 0230.534.566


Începând cu data de 20 mai 2022 se pot plăti-verifica taxele și impozitele online accesând linkul Plăți online


ANUNȚURI


Anunț premiere cupluri-50 de ani de casatorie. Formular-premiere cupluri-50 de ani de casatorie


Intabulări gratuite Comuna Ipotești Tarlalele - Telena,Toloaca mică și Tatarași 1


Noul program de suport Ucraina – luna 1 – Departamentul pentru Situații de Urgență(28.04.2023)


Perioada de afișare a Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,5,8,9,10,11,12,56,63 și 64(detalii)

Înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,5,8,9,10,11,12,56,63 și 64(detalii)

Anunț prealabil privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului - sectoarele cadastrale nr. 1,5,8,9,10,11,12,56,63 și 64


Organizare licitație închiriere teren extravilan în suprafață totală de 18,5053 ha având categoria de folosință pajiște, aflat în proprietatea privată a comunei Ipotești, județul Suceava


ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate


Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică


Consultare publică pentru Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și gestionare a deșeurilor municipale în județul Suceava (click pentru detalii)


PRIMĂRIA COMUNEI IPOTEȘTI, anunță publicul interesat despre consultarea publică privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.
Observațiile, ideile și propunerile transmise sunt necesare în vederea realizării de proiecte de investiții care să genereze beneficii pentru locuitorii comunei în termeni de creștere a calității vieții și de atragere de investiții prin care să fie create noi locuri de muncă.
Publicul interesat este invitat să transmită observații, idei și propuneri privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030, în termen de 30 zile de la data de publicării la registratura Primăriei comunei Ipotești, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail primipotesti@yahoo.com.

Document Deschide
Cuprins-Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Zonei Urbane funcționale Suceava 2021 - 2030 Deschide
Secțiunea 1. Context strategic SIDU Deschide
Secțiunea 2. Analiza situației actuale și contextul urban SIDU Suceava Deschide
2.0. Unitatea spațială de analiză SIDU Suceava Deschide
2.1. Profil Socio-Demografic SIDU Suceava Deschide
2.2. Profil Economic SIDU Suceava Deschide
2.3. Profil Spatial si Functional SIDU Suceava Deschide
2.4. Regenerare Urbana SIDU Suceava Deschide
2.5. Infrastructura de Transport si Mobilitate SIDU Suceava Deschide
2.6. Echiparea Tehnico-Edilitara SIDU Suceava Deschide
2.7. Servicii Publice SIDU Suceava Deschide
2.8. Mediu si Schimbari Climatice SIDU Suceava Deschide
2.9. Profil Capacitate Administrativa SIDU Suceava Deschide
2.10. Smart City SIDU Suceava Deschide
2.11. Analiza SWOT SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 3. Viziunea și obiectivele de dezvoltare SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 4. Portofoliul de proiecte SIDU Suceava Deschide
Secțiunea 5. Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea SIDU Suceava Deschide
Anexe SIDU Suceava Deschide