Achiziții publice

Responsabil compartiment:

Reguș Teodora

Contact:

achizitii-publice@primariaipotesti.roNr. Data Document Deschide
1 14.05.2024 Raportul Procedurii Deschide
2 07.05.2024 Notă justificativă de prelungire termen de depunere oferte Deschide
3 24.04.2024 Răspuns consolidat - clarificări servicii creditare bancara Deschide
4 03.04.2024 Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de servicii de creditare Deschide
5 03.04.2024 Caiet de sarcini Deschide
6 03.04.2024 Formulare Descarcă
7 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 1 Deschide
8 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 2 Deschide
9 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 3 Deschide
10 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 4 Deschide
11 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 5 Deschide
12 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 6 Deschide
13 03.04.2024 Obiectiv investitii nr. 7 Deschide
Nr. DOCUMENTE CONTABILE
1 03.04.2024 Acord de consultare a bazei de date a centralei riscului de credit Deschide
2 03.04.2024 Buget local inițial 2024 Deschide
3 03.04.2024 Hotărâre privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de invesții al comunei Ipotești aprobate pentru anul 2024 și utilizarea fondului de rezervă bugetară Deschide
4 03.04.2024 Bugetul general - 2024 Deschide
5 03.04.2024 Certificat de atestare fiscală Deschide
6 03.04.2024 Declaratie arierate Deschide
7 03.04.2024 Declaratie litigii Deschide
8 03.04.2024 Declaratie plati restante Deschide
9 03.04.2024 Gradul de îndatorare Deschide
10 03.04.2024 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.236.266.08 lei Deschide
11 03.04.2024 Listă investiții Deschide
12 03.04.2024 Lista principalilor contribuabili Deschide
13 03.04.2024 Situație privind serviciul datoriei publice locale în perioada 2024-2029 Deschide
14 03.04.2024 Situația veniturilor totale pe locuitor Deschide
15 03.04.2024 Situația cu veniturile principalilor contribuabili realizate în 2022,2023 și previzionate pentru 2024 Deschide
16 03.04.2024 Situatii financiare 31.12.2021 Deschide
17 03.04.2024 Situatii financiare 31.12.2022 Deschide
18 03.04.2024 Situatii financiare 31.12.2023 DeschideDată Document Deschide
03.06.2024 Invitație de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Amenajare și împrejmuire curte Cămin cultural al comunei Ipotești, jud Suceava". Deschide
05.03.2024 Invitație de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Amenajare trotuar pietonal pe strada Seliște din satul Ipotești, comuna Ipotești jud Suceava". Parte scrisă. Parte desenată. Deschide
19.02.2024 Invitație de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Ipotești, județul Suceava" Deschide
22.08.2023 Invitație de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuția de lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, jud. Suceava" Deschide