Asistență socială și Autoritate Tutelară

--------

--------

--------

Document Deschide
Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Deschide
Cerere pentru acordarea indemnizației de crestere a copilului/stimulentului de inserție/indemnizaţiei lunare sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii Deschide
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii Deschide

Dată Document Deschide
05.03.2021 Facilități pentru persoanele cu dizabilități Deschide
01.03.2021 Anunț - în atenția persoanelor cu dizabilități, care sunt în căutarea unui loc de muncă și au nevoie de tehnologie asistivă Deschide
24.02.2021 Anunț eliberare bilete de transport interurban sau decontare carburant - persoane încadrate în grad de handicap accentuat sau grav Deschide
23.02.2021 Proiect privind învățămîntul special în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți: Modern,Incluziv și adecvat pieței forței de muncă Deschide
28.01.2021 Anunț important pentru persoanele cu handicap și reprezentanții acestora privind biletele de călătorie Deschide