Concursuri

Data Document Deschide
05.08.2020 Rezultatul selectie dosarelor de înscriere și sa condițiilor de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior ce se va organiza în data 13.08.2020 Deschide
13.08.2020 Rezultatul probei scrise, la examenul de promovare în grad superior celui deținut organizat în data de 13.08.2020 Deschide
20.02.2020 Raportul final al concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale de execuție vacante organizat în data de 19.02.2020 Deschide
13.08.2020 Raport final al concursului de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat la data de 13.08.2020(proba scrisă) Deschide
24.02.2020 Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de inspector,clasa I Deschide
13.07.2020 Anunt privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut Deschide
24.02.2020 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector,clasa I Deschide
19.02.2020 Raportul și rezultatul final al concursului muncitor calificat Deschide
19.02.2020 Rezultat proba scrisa concurs paznic Deschide
19.02.2020 Rezultat proba scrisa muncitor calificat Deschide
19.02.2020 Rezultat interviu muncitor calificat Deschide
07.02.2020 Rezultatul selectiei dosarelor pentru functiile contractuale de paznic vacante Deschide
07.02.2020 Rezultatul selectiei dosarelor pentru functia contractuala de muncitor calificat Deschide
16.01.2020 Fișa postului paznic Deschide
16.01.2020 Fisa postului muncitor calificat Deschide
16.01.2020 Formular de inscriere Descarcă
16.01.2020 Formular declarație pe propria răspundere Deschide
16.01.2020 Bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor paznic și mincitor calificat Deschide
16.01.2020 Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale vacantate Deschide

Data Document Deschide
30.09.2019 Rezultat proba scrisa Deschide
30.09.2019 Rezultat final Deschide
30.09.2019 Rezultat interviu Deschide
30.09.2019 Raportul final al concursului organizat in data de 30.09.2019(proba scrisă) Deschide
19.09.2019 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în perioada 30.09.2019-03.10.2019 Deschide
19.07.2019 Formular de înscriere functionar public Deschide
19.07.2019 Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I Deschide
19.07.2019 Atribuțiile postului aferente funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I Deschide
29.07.2019 Anunț privind suspendarea reluarea procedurii de organizare și desfașurare a concursului de ocupare a unui post aferent funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I Deschide

Data Document Deschide
31.08.2018 Rezultat interviu Deschide
28.08.2018 Rezultat proba scrisa Deschide
28.08.2018 Rezultat selectie dosare Deschide
27.07.2018 Bibliografie privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector Deschide
27.07.2018 Atribuțiile postului aferente funcției publice de execuție de inspector Deschide
27.07.2018 Anunț privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector Deschide
27.07.2018 Formular de inscriere functionar public Descarcă
27.07.2018 Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasaI Deschide
06.07.2018 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional Deschide
01.08.2018 Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere organizat în data de 07.08.2018 Deschide