Dispoziții

Dispozițiile sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Ipotești

Data Document Deschide
14.03.2024 Dispoziția nr. 75 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
31.01.2024 Dispoziția nr. 52 pivind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
30.01.2024 Dispoziția nr. 51 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
30.01.2024 Dispoziția nr. 50 privind acordarea indemnizației lunare minorului XXXX, copil cu handicap grav prin reprezentantul legal, domnul XXXX, în calitate de părinte domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceav
30.01.2024 Dispoziția nr. 49 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX, persoană cu handicap grav reprezentată de XXXX în calitate de tutore domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
30.01.2024 Dispoziția nr. 48 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX, persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 47 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de execuție de bibliotecar în cadrul Compartimentului Bibliotecă al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 46 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, consilier în cadrul Cabinetului primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 45 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 44 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX șofer în cadrul Serviciului de Salubrizare al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 43 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Salubrizare al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 42 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Serviciului Public de Pază comunală al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 41 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Serviciului Public de Pază comunală al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 40 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, îngrijitor în cadrul Compartimentului Administrativ al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 39 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, guard în cadrul Compartimentului Administrativ al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 38 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 37 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, șofer în cadrul Compartimentului Administrativ al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 36 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Serviciului Public de Pază Comunală al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 35 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX paznic în cadrul Serviciului Public de Pază Comunală al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 34 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Serviciului Public de Pază Comunală al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 33 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, șef formație de muncitori în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 32 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX administratorul public al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 31 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 30 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Patrimoniu Public și Privat al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 29 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelară al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 28 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX consilier achiziții în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Investiții al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 27 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate Publică al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 26 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Executări Silite al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 25 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 24 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Stare Civilă al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 23 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic și Relații cu Publicul al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 22 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, referent în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 21 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelară al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 20 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 19 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX inspector în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 18 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate Publică al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 17 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate Publică al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 16 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate Publică al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 15 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX secretarul general al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 14 privind desemnarea Comisiei de recepție a lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea segmentului de drum din strada Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava de la podul peste Pârâul Șomuzul Mic și până la intersecția cu DN2/DE85, drum public sătesc aflat în proprietatea publică a comunei Ipotești, județul Suceava”
26.01.2024 Dispoziția nr. 13 privind majorarea salariului de bază brut al doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent medical comunitar al comunei Ipotești, județul Suceava
26.01.2024 Dispoziția nr. 12 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ipotești, județul Suceava pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023
26.01.2024 Dispoziția nr. 11 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabil în comuna Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2024
26.01.2024 Dispoziția nr. 10 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei adulte/copilului cu handicap grav, după caz, în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2024
23.01.2024 Dispoziția nr. 9 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece ianuarie - martie 2024 și a suplimentului pentru energie, pe tot parcursul anului (respectiv ianuarie - octombrie 2024) după caz, familiilor și persoanelor singure domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
23.01.2024 Dispoziția nr. 8 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pe perioada sezonului rece ianuarie - martie 2024 și a suplimentului pentru energie, pe tot parcursul anului (respectiv decembrie 2023 - octombrie 2024) după caz, familiilor și persoanelor singure domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
22.01.2024 Dispoziția nr. 7 privind actualizarea componenței comisiei speciale de inventariere a domeniului public și a domeniului privat ale comunei Ipotești, județul Suceava
18.01.2024 Dispoziția nr. 6 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului XXXX viceprimarul comunei Ipotești, județul Suceava
18.01.2024 Dispoziția nr. 5 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului XXXX primarul comunei Ipotești, județul Suceava
17.01.2024 Dispoziția nr. 4 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
10.01.2024 Dispoziția nr. 3 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitului XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
09.01.2024 Dispoziția nr. 2 privind angajarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
05.01.2024 Dispoziția nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedență a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2023 al comunei Ipotești, județul Suceava

Nr. Data Document Deschide
293 28.12.2023 Dispoziția nr. 293 privind acordarea gradației 4 doamnei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
292 28.12.2023 Dispoziția nr. 292 privind angajarea domnului XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
291 28.12.2023 Dispoziția nr. 291 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
290 27.12.2023 Dispoziția nr. 290 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
289 27.12.2023 Dispoziția nr. 289 privind acordarea indemnizației lunare minorei XXXX copil cu handicap grav, prin reprezentantul legal, domnul XXXX, în calitate de părinte, cu reședința în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
288 22.12.2023 Dispoziția nr. 288 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece decembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie, pe tot parcursul anului (respectiv decembrie 2023 - octombrie 2024) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social, domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
287 22.12.2023 Dispoziția nr. 287 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pe perioada sezonului rece decembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie, pe tot parcursul anului (respectiv decembrie 2023 - octombrie 2024) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social, domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
286 21.12.2023 Dispoziția nr. 286 privind angajarea domnului XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
285 21.12.2023 Dispoziția nr. 285 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
284 21.12.2023 Dispoziția nr. 284 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
283 20.12.2023 Dispoziția nr. 283 privind modificarea ajutorului pentru încplzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioade noiembrie 2023 - martie 2024
282 20.12.2023 Dispoziția nr. 282 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2023
281 11.12.2023 Dispoziția nr. 281 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
280 11.12.2023 Dispoziția nr. 280 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX domiciliată în satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
279 11.12.2023 Dispoziția nr. 279 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitei XXXX domiciliată în satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
278 11.12.2023 Dispoziția nr. 278 privind desemnarea Comisiei de inventariere și de predare a bunurilor de retur aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Ipotești, județul Suceava
277 28.11.2023 Dispoziția nr. 277 privind angajarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
276 28.11.2023 Dispoziția nr. 276 privind angajarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
275 28.11.2023 Dispoziția nr. 275 privind acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor/copiilor cu handicap grav, după caz, domiciliați în comuna Ipotești, județul Suceava beneficiare/i de asistent personal, pentru perioada cât asistentul personal al acestora se află în concediu de odihnă
274 24.11.2023 Dispoziția nr. 274 privind acordarea unor drepturi salariale doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent medical comunitar al comunei Ipotești, județul Suceava
273 24.11.2023 Dispoziția nr. 273 privind numirea doamnei XXXX în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Patrimoniu Public și Privat al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
272 24.11.2023 Dispoziția nr. 272 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată între comuna Ipotești, județul Suceava și doamna XXXX
271 23.11.2023 Dispoziția nr. 271 privind acordarea indemnizației lunare minorului XXXX copil cu handicap grav, prin reprezentant legal domnul XXXX în calitate de părinte domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
270 23.11.2023 Dispoziția nr. 270 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX, persoană cu handicap grav domiciliată în satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
269 22.11.2023 Dispoziția nr. 269 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pe perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv noiembrie 2023 - octombrie 2024) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social
268 22.11.2023 Dispoziția nr. 268 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv noiembrie 2023 - octombrie 2024) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social
267 22.11.2023 Dispoziția nr. 267 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv noiembrie 2023 - octombrie 2024) familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
266 22.11.2023 Dispoziția nr. 266 privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv noiembrie 2023 - octombrie 2024) familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
265 20.11.2023 Dispoziția nr. 265 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
264 16.11.2023 Dispoziția nr. 264 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
263 15.11.2023 Dispoziția nr. 263 privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava în anul școlar 2023 - 2024
262 15.11.2023 Dispoziția nr. 262 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
261 13.11.2023 Dispoziția nr. 261 privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei XXXX angajată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, la inițiativa angajatului
260 13.11.2023 Dispoziția nr. 260 privind numirea domnișoarei XXXX în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Executări Silite al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
259 13.11.2023 Dispoziția nr. 259 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
258 11.11.2023 Dispoziția nr. 258 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
257 10.11.2023 Dispozitia nr. 257 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
256 08.11.2023 Dispoziția nr. 256 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
255 08.11.2023 Dispoziția nr. 255 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
254 07.11.2023 Dispoziția nr. 254 privind delegarea unor atribuții în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
253 07.11.2023 Dispoziția nr. 253 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
252 06.11.2023 Dispoziția nr. 252 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
251 03.11.2023 Dispozitia nr. 251 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
250 02.11.2023 Dispoziția nr. 250 privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
249 01.11.2023 Dispoziția nr. 249 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
248 01.11.2023 Dispoziția nr. 248 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții ”Înlocuire parțială și deviere conducte de canalizare pe strada Mihai Viteazu, sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
247 01.11.2023 Dispoziția nr. 247 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
246 31.10.2023 Dispoziția nr. 246 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2023 și a comisiei de casare și declasare a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar și materialelor
245 30.10.2023 Dispoziția nr. 245 privind aprobarea Planului anual de inspecție fiscală asupra contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscală privind inspecția fiscală la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
244 30.10.2023 Dispoziția nr. 244 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
243 30.10.2023 Dispoziția nr. 243 privind angajarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
242 30.10.2023 Dispoziția nr. 242 privind angajarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
241 30.10.2023 Dispoziția nr. 241 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabilit în comuna Ipotești, județul Suceava
240 30.10.2023 Dispoziția nr. 240 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei adulte/copilului cu handicap grav, după caz, în cadrul Primăriei comunei Ipotești începând cu data de 1 octombrie 2023
239 30.10.2023 Dispoziția nr. 239 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei monoparentale a numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
238 27.10.2023 Dispoziția nr. 238 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
237 27.10.2023 Dispoziția nr. 237 privind numirea domnului XXXX în funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei Ipotești, județul Suceava
236 20.10.2023 Dispoziția nr. 236 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
235 19.10.2023 Dispoziția nr. 235 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
234 13.10.2023 Dispoziția nr. 234 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite minorului cu handicap grav XXXXX prin reprezentant legal XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
233 12.10.2023 Dispoziția nr. 233 privind acordarea indemnizației lunare minorului XXXX copil cu handicap grav, prin reprezentant legal domnul XXXX în calitate de părinte domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
232 12.10.2023 Dispozitia nr. 232 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
231 06.10.2023 Dispoziția nr. 231 privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
230 06.10.2023 Dispoziția nr. 230 privind rectificarea actului de deces nr. 5/09.02.2023 înregistrat la Primăria comunei Ipotești, județul Suceava privind pe XXXX
229 05.10.2023 Dispoziția nr. 229 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
228 04.10.2023 Dispoziția nr. 228 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava, curator special al minorului XXXX
227 28.09.2023 Dispoziția nr. 227 privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiilor domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava în anul școlar 2023 - 2024
226 28.09.2023 Dispoziția nr. 226 privind angajarea doamnei XXXX cu contract individual de muncă în funcția de bibliotecar în cadrul Compartimentului Bibliotecă al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
225 25.09.2023 Dispoziția nr. 225 privind acordarea indemnizației lunare minorului XXXX copil cu handicap grav, prin reprezentant legal domnul XXXX, în calitate de părinte domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
224 25.09.2023 Dispoziția nr. 224 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 21/30.08.1969 înregistrat la Primăria comunei Ipotești, județul Suceava privind pe XXXX
223 25.09.2023 Dispoziția nr. 223 privind numirea domnului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava curator special al minorelor XXXX
222 20.09.2023 Dispoziția nr. 222 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
221 20.09.2023 Dispoziția nr. 221 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
220 20.09.2023 Dispoziția nr. 220 privind desemnarea Comisiei de recepție a lucrărilor de execuție ”Înlocuire panouri tâmplărie PVC Sala de sport a comunei Ipotești, județul Suceava - profil Gealan 6 camere sticlă 24 mm, 4sEvo + F4 Feronerie Winkhaus”
219 19.09.2023 Dispoziția nr. 219 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX domiciliată în satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
218 15.09.2023 Dispoziția nr. 218 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară
217 14.09.2023 Dispoziția nr. 217 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Patrimoniu Public și Privat al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
216 12.09.2023 Dispoziția nr. 216 privind desemnarea Comisiei de recepție a lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții ”Împrejmuire teren sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
215 12.09.2023 Dispoziția nr. 215 privind acordarea indemnizației lunare minorei XXXX copil cu handicap grav prin reprezentant legal doamna XXXX în calitate de părinte domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
214 12.09.2023 Dispoziția nr. 214 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) și alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
213 05.09.2023 Dispoziția nr. 213 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
212 01.09.2023 Dispoziția nr. 212 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
211 30.08.2023 Dispoziția nr. 211 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
210 30.08.2023 Dispoziția nr. 210 privind efectuarea unei virări de credite bugetare între capitole
209 28.08.2023 Dispoziția nr. 209 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
208 28.08.2023 Dispoziția nr. 208 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
207 25.08.2023 Dispoziția nr. 207 privind acordarea gradației 4 domnișoarei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Stare Civilă al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
206 24.08.2023 Dispoziția nr. 206 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava (strada Crizantemelor, Ieremia Movilă și Izvorului)
205 23.08.2023 Dispoziția nr. 205 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării pentru obiectivul de investiții ”Rețea de alimentare cu apă și branșamente pe strada Seliște, comuna Ipotești, județul Suceava”
204 17.08.2023 Dispoziția nr. 204 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitei XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
203 17.08.2023 Dispoziția nr. 203 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de bibliotecar, gradul II, studii superioare în cadrul Compartimentului Bibliotecă al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
202 17.08.2023 Dispoziția nr. 202 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
201 10.08.2023 Dispoziția nr. 201 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
200 10.08.2023 Dispoziția nr. 200 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
199 08.08.2023 Dispoziția nr. 199 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Înlocuire parțială și deviere conductă de canalizare strada Mihai Viteazu sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
198 08.08.2023 Dispoziția nr. 198 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
197 03.08.2023 Dispoziția nr. 197 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentur obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ipotești, județul Suceava”
196 02.08.2023 Dispoziția nr. 196 privind desemnarea persoanei responsabilă cu evaluarea incidentelor de integritate
195 31.07.2023 Dispoziția nr. 195 privind constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit de către persoanele care au obligația să le declare
194 31.07.2023 Dispoziția nr. 194 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
193 24.07.2023 Dispoziția nr. 193 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
192 17.07.2023 Dispoziția nr. 192 privind desemnarea funcționarilor publici nominalizați în echipa de propiect pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
191 17.07.2023 Dispoziția nr. 191 privind aprobarea planului de servicii pentru minora XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
190 17.07.2023 Dispoziția nr. 190 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
189 17.07.2023 Dipoziția nr. 189 privind rectificarea actului de naștere nr. 24/14.11.2014 transcris la Primăria comunei Ipotești, județul Suceava privind pe XXXX
188 10.07.2023 Dispoziția nr. 188 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
187 27.06.2023 Dispoziția nr. 187 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
186 27.06.2023 Dispoziția nr. 186 privind desemnarea Comisiei de recepție a lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții ”Amenajare trotuar pietonal pe strada Gheorghe Mihuță din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
185 21.06.2023 Dispoziția nr. 185 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
184 19.06.2023 Dispoziția nr. 184 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
182 14.06.2023 Dispoziția nr. 182 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
169 17.05.2023 Dispoziția nr. 169 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
146 20.04.2023 Dispoziția nr. 146 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
137 29.03.2023 Dispoziția nr. 137 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
129 17.03.2023 Dispoziția nr. 129 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
119 01.03.2023 Dispoziția nr. 119 privind încetarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
118 01.03.2023 Dispoziția nr. 118 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
117 28.02.2023 Dispoziția nr. 117 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
116 28.02.2023 Dispoziția nr. 116 privind acordarea gradației 4 domnului XXXX angajat în funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
115 28.02.2023 Dispoziția nr. 115 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
114 28.02.2023 Dispoziția nr. 114 privind încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea activității de către doamna XXXX, asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
113 27.02.2023 Dispoziția nr. 113 privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri familiei numitului XXXX domiciliat în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece martie 2023, a dreptului la suplimentul pentru lemne, combustibili petrolieri pentru perioada martie 2023 - octombrie 2023 și și recuperarea sumelor încasate necuvenit aferente perioadie martie 2023
112 27.02.2023 Dispoziția nr. 112 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
111 27.02.2023 Dispoziția nr. 111 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
110 27.02.2023 Dispoziția nr. 110 privind încetarea plății indemnizației lunare persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
109 27.02.2023 Dispoziția nr. 109 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
108 24.02.2023 Dispoziția nr. 108 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
107 21.02.2023 Dispoziția nr. 107 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
106 21.02.2023 Dispoziția nr. 106 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale familiei numitului XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
105 21.02.2023 Dispoziția nr. 105 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
104 21.02.2023 Dispoziția nr. 104 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
103 20.02.2023 Dispoziția nr. 103 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
102 20.02.2023 Dispoziția nr. 102 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
101 20.02.2023 Dispoziția nr. 101 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece ianuarie - martie 2013 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv perioada februarie - octombrie 2023) după caz, familiilor și persoanelor singure inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
100 20.02.2023 Dispoziția nr. 100 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
99 20.02.2023 Dispoziția nr. 99 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
98 20.02.2023 Dispoziția nr. 98 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
97 17.02.2023 Dispoziția nr. 97 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale familiei numitului XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
96 16.02.2023 Dispoziția nr. 96 privind încetarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
95 16.02.2023 Dispoziția nr. 95 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
94 16.02.2023 Dispoziția nr. 94 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
93 15.02.2023 Dispoziția nr. 93 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
92 14.02.2023 Dispoziția nr. 92 privind acordarea indemnizației lunare doamnei XXXX în calitate de reprezentant legal al intereselor minorei cu handicap grav XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava, pe perioada concediului medical al asistentului personal XXXX
91 14.02.2023 Dispoziția nr. 91 privind constituirea comisiei de evakuare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție pentru proiectul ”Achiziție de utilaje în comuna Ipotești, județul Suceava”
90 14.02.2023 Dispoziția nr. 90 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
89 14.02.2023 Dispoziția nr. 89 privind respingerea cererii privind ajutorul social (VMG) familiei numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
88 13.02.2023 Dispoziția nr. 88 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
87 13.02.2023 Dispoziția nr. 87 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
86 13.02.2023 Dispoziția nr. 86 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliat în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
85 10.02.2023 Dispoziția nr. 85 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
84 10.02.2023 Dispoziția nr. 84 privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri familiei numitului XXXX domiciliat în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023, a dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și a suplimentului de energie electrică și recuperarea sumelor încasate necuvenit
83 10.02.2023 Dispoziția nr. 83 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
82 09.02.2023 Dispoziția nr. 82 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
81 07.02.2023 Dispoziția nr. 81 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
80 07.02.2023 Dispoziția nr. 80 privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri familiei numitului XXXX domiciliat în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023, a dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și a suplimentului de energie electrică și recuperarea sumelor încasate necuvenit
79 07.02.2023 Dispoziția nr. 79 privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri familiei numitului XXXX domiciliat în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023, a dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și a suplimentului de energie electrică
78 07.02.2023 Dispoziția nr. 78 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în municipiul Suceava, județul Suceava curator special al minorei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
77 01.02.2023 Dispoziția nr. 77 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
76 01.02.2023 Dispoziția nr. 76 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
75 01.02.2023 Dispoziția nr. 75 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru perioada februarie - martie 2023
74 01.02.2023 Dispoziția nr. 74 privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava în anul școlar 2022 - 2023
73 31.01.2023 Dispoziția nr. 73 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
72 31.01.2023 Dispoziția nr. 72 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX consilier în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
71 31.01.2023 Dispoziția nr. 71 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, consilier în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
70 31.01.2023 Dispoziția nr. 70 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
69 31.01.2023 Dispoziția nr. 69 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX șofer în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
68 31.01.2023 Dispoziția nr. 68 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
67 31.01.2023 Dispoziția nr. 67 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
66 31.01.2023 Dispoziția nr. 66 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
65 31.01.2023 Dispoziția nr. 65 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, îngrijitor în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
64 31.01.2023 Dispoziția nr. 64 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, guard în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
63 31.01.2023 Dispoziția nr. 63 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
62 31.01.2023 Dispoziția nr. 62 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX șofer în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
61 31.01.2023 Dispoziția nr. 61 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
60 31.01.2023 Dispoziția nr. 60 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
59 31.01.2023 Dispoziția nr. 59 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
58 31.01.2023 Dispoziția nr. 58 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
57 31.01.2023 Dispoziția nr. 57 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
56 31.01.2023 Dispoziția nr. 56 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
55 31.01.2023 Dispoziția nr. 55 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
54 31.01.2023 Dispoziția nr. 54 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
53 31.01.2023 Dispoziția nr. 53 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
52 31.01.2023 Dispoziția nr. 52 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
51 31.01.2023 Dispoziția nr. 51 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
50 31.01.2023 Dispoziția nr. 50 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, referent în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
49 31.01.2023 Dispoziția nr. 49 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
48 31.01.2023 Dispoziția nr. 48 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
47 31.01.2023 Dispoziția nr. 47 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
46 31.01.2023 Dispoziția nr. 46 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
45 31.01.2023 Dispoziția nr. 45 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
44 31.01.2023 Dispoziția nr. 44 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX inspector în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
43 31.01.2023 Dispoziția nr. 43 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX angajat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
42 31.01.2023 Dispoziția nr. 42 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
41 31.01.2023 Dispoziția nr. 41 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor de conducere din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
40 31.01.2023 Dispoziția nr. 40 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
39 31.01.2023 Dispoziția nr. 39 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu domnul XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
38 26.01.2023 Dispoziția nr. 38 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
37 26.01.2023 Dispoziția nr. 37 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
36 26.01.2023 Dispoziția nr. 36 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
35 26.01.2023 Dispoziția nr. 35 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
34 25.01.2023 Dispoziția nr. 34 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
33 25.01.2023 Dispoziția nr. 33 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabilit în comuna Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2023
32 25.01.2023 Dispoziția nr. 32 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei adulte/copilului cu handicap grav, după caz, în cadrul Primăriei comunei Ipotești începând cu data de 1 ianuarie 2023
31 25.01.2023 Dispoziția nr. 31 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturalepe perioada sezonului rece ianuarie - martie 2013 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv perioada ianuarie - octombrie 2023) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
30 25.01.2023 Dispoziția nr. 30 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece ianuarie - martie 2013 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv perioada ianuarie - octombrie 2023) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
29 25.01.2023 Dispoziția nr. 29 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
28 20.01.2023 Dispoziția nr. 28 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
27 20.01.2023 Dispoziția nr. 27 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
26 20.01.2023 Dispoziția nr. 26 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
25 20.01.2023 Dispoziția nr. 25 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
24 20.01.2023 Dispoziția nr. 24 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
23 20.01.2023 Dispoziția nr. 23 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit aferentă perioadei februarie - martie 2023
22 20.01.2023 Dispoziția nr. 22 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
21 20.01.2023 Dispoziția nr. 21 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
20 19.01.2023 Dispoziția nr. 20 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
19 19.01.2023 Dispoziția nr. 19 privind încetarea acordării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023, a dreptului la suplimentul pentru gaze naturale și la suplimentului de energie electrică pentru perioada februarie - octombrie 2023 pentru XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
18 19.01.2023 Dispoziția nr. 18 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a numitei XXXX, domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023
17 18.01.2023 Dispoziția nr. 17 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit19.01.2023
16 18.01.2023 Dispoziția nr. 16 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
15 18.01.2023 Dispoziția nr. 15 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
14 18.01.2023 Dispoziția nr. 14 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
13 18.01.2023 Dispoziția nr. 13 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
12 17.01.2023 Dispoziția nr. 12 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
11 17.01.2023 Dispoziția nr. 11 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit
10 17.01.2023 Dispoziția nr. 10 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pentru perioada sezonului rece februarie - martie 2023 și recuperarea sumelor încasate necuvenit aferentă perioadei februarie - martie 2023
9 17.01.2023 Dispoziția nr. 9 privind acordarea dreptului la stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava în anul școlar 2022 - 2023
8 16.01.2023 Dispoziția nr. 8 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
7 12.01.2023 Dispoziția nr. 7 privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul U.A.T. Comuna Ipotești, județul Suceava
6 12.01.2023 Dispoziția nr. 6 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în comuna Bosanci, județul Suceava, curator special al minorilor XXXX domiciliați în comuna Ipotești, județul Suceava
5 10.01.2023 Dispoziția nr. 5 privind desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Rețea alimentare cu apă și branșamente pe strada Zorilor din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
4 10.01.2023 Dispoziția nr. 4 privind desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Extindere și reparații capitale sediul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava”
3 09.01.2023 Dispoziția nr. 3 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2022 al comunei Ipoteşti, judeţul Suceava
2 05.01.2023 Dispoziția nr. 2 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorei XXXX
1 03.01.2023 Dispoziția nr. 1 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorei XXXX

Nr. Data Document Deschide
292 21.11.2022 Dispoziția nr. 292 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
282 14.11.2022 Dispozitia nr. 282 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
266 23.11.2022 Dispoziția nr. 266 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
252 07.11.2022 Dispoziția nr. 252 privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în cadrul comisiei paritare care se va constitui la nivelul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
250 07.11.2022 Dispoziția nr. 250 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
235 14.10.2022 Dispoziția nr. 235 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
232 10.10.2022 Dispoziția nr. 232 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
221 26.09.2022 Dispoziția nr. 221 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
214 09.09.2022 Dispoziția nr. 214 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
194 18.08.2022 Dispoziția nr. 194 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
167 07.07.2022 Dispozitia nr. 167 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
121 09.06.2022 Dispoziția nr. 121 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
110 20.05.2022 Dispoziția nr. 110 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
102 12.05.2022 Dispoziția nr. 102 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
91 20.04.2022 Dispoziția nr. 91 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Achiziție dotări” - obiectivul de investiție ”Amenajare teren de fotbal din material sintetic cu dimensiunea 20 X 40 m, tribună, nocturne, vestiar cu grup sanitar și alte anexe necesare
90 20.04.2022 Dispoziția nr. 90 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
89 19.04.2022 Dispoziția nr. 89 privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale începând cu luna martie 2022, a suplimentului pentru gaze naturale și a suplimentului pentru energie familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
88 19.04.2022 Dispoziția nr. 88 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) familiei numitului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
87 12.04.2022 Dispoziția nr. 87 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX, persoană cu handicap grav cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
86 12.04.2022 Dispoziția nr. 86 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
85 12.04.2022 Dispoziția nr. 85 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
84 04.04.2022 Dispoziția nr. 84 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al minorei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
83 31.03.2022 Dispoziția nr. 83 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
82 31.03.2022 Dispoziția nr. 82 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în comuna Bosanci, județul Suceava, curator special al minorilor XXXX domiciliați în comuna Ipotești, județul Suceava
81 29.03.2022 Dispoziția nr. 81 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
80 29.03.2022 Dispoziția nr. 80 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitului XXXX cu domiciliul în satul Ipotești, județul Suceava
79 28.03.2022 Dispoziția nr. 79 privind modificarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată cu comuna Ipotești, județul Suceava
78 28.03.2022 Dispoziția nr. 78 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
77 23.03.2022 Dispoziția nr. 77 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție ”Realizare îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Petru Rareș tronson II și strada Ciprian Porumbescu din satul Ipotești,comuna Ipotești, județul Suceava”
76 22.03.2022 Dispoziția nr. 76 privind numirea domnului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava, curator special al minorei XXXX domiciliată în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
75 21.03.2022 Dispoziția nr. 75 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pe perioada sezonului rece martie 2022 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv februarie 2022 - octombrie 2022) după caz, familiilor și persoanelor singure
74 21.03.2022 Dispoziția nr. 74 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece martie 2022 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv februarie 2022 - octombrie 2022) după caz, familiilor și persoanelor singure inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
73 21.03.2022 Dispoziția nr. 73 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Ipotești, județul Suceava
72 21.03.2022 Dispoziția nr. 72 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
71 21.03.2022 Dispoziția nr. 71 privind acordarea gradației 5 doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
70 18.03.2022 Dispoziția nr. 70 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) numitului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
69 17.03.2022 Dispoziția nr. 69 privind modificarea cuantumului ajutorului social (VMG) acordat persoanelor singure și familiilor domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
68 14.03.2022 Dispoziția nr. 68 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în comuna Bosanci, județul Suceava, curator special al minorilor XXXX domiciliați în comuna Ipotești, județul Suceava
67 11.03.2022 Dispoziția nr. 67 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
66 11.03.2022 Dispoziția nr. 66 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
65 02.03.2022 Dispoziția nr. 65 privind actualizarea componenței Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava din anul 2021
64 02.03.2022 Dispoziția nr. 64 privind încetarea raportului de serviciu al domnului XXXX, referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
63 02.03.2022 Dispoziția nr. 63 privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către domnul XXXX referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
62 22.02.2022 Dispoziția nr. 62 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX consilier în cadrul Cabinetului primarului comunei Ipotești, județul Suceava
61 22.02.2022 Dispoziția nr. 61 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Corjuc Oana Liliana secretarul general al comunei Ipotești, județul Suceava
60 21.02.2022 Dispoziția nr. 60 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece februarie 2022 - martie 2022 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv februarie 2022 - octombrie 2022) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
59 21.02.2022 Dispoziția nr. 59 privind respingerea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pe perioada sezonului rece februarie 2022 - martie 2022 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv februarie 2022 - octombrie 2022) după caz, familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
58 21.02.2022 Dispoziția nr. 58 privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a salariaților din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Ipotești, județul Suceava
57 21.02.2022 Dispoziția nr. 57 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
56 21.02.2022 Dispoziția nr. 56 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei Ipotești, județul Suceava pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021
55 21.02.2022 Dispoziția nr. 55 privind acordarea gradației 2 doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime
54 21.02.2022 Dispoziția nr. 54 privind acordarea gradației 4 domnului XXXX angajat în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime
53 21.02.2022 Dispoziția nr. 53 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești
52 21.02.2022 Dispoziția nr. 52 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Constantin Bobu, viceprimarul comunei Ipotești
51 14.02.2022 Dispoziția nr. 51 privind desemnarea reprezentanților Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava în Grupul de lucru constituit la nivel județean pentru întocmirea amenajamentului pastoral
50 11.02.2022 Dispoziția nr. 50 privind numirea domnului XXXX domiciliat în comuna Ipotești,județul Suceava, curator special al minorei XXXX, domiciliată în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
49 11.02.2022 Dispoziția nr. 49 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe strada Primăverii din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
48 04.02.2022 Dispoziția nr. 48 privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către doamna XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelară al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
47 04.02.2022 Dispoziția nr. 47 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
46 28.01.2022 Dispoziția nr. 46 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX, persoană cu handicap grav cu reședința stabilită în comuna Ipotești, județul Suceava
45 28.01.2022 Dispoziția nr. 45 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece ianuarie 2022 - martie 2022 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv ianuarie 2022 - octombrie 2022) familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
44 28.01.2022 Dispoziția nr. 44 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale pe perioada sezonului rece ianuarie 2022 - martie 2022 și a suplimentului pentru energie pe tot parcursul anului (respectiv ianuarie 2022 - octombrie 2022) familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
43 28.01.2022 Dispoziția nr. 43 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
42 28.01.2022 Dispoziția nr. 42 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
41 28.01.2022 Dispoziția nr. 41 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
40 28.01.2022 Dispoziția nr. 40 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
39 28.01.2022 Dispoziția nr. 39 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
38 28.01.2022 Dispoziția nr. 38 privind stabilirea salariului lunar brut al domnișoarei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
37 28.01.2022 Dispoziția nr. 37 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
36 28.01.2022 Dispoziția nr. 36 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
35 28.01.2022 Dispoziția nr. 35 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
34 28.01.2022 Dispoziția nr. 34 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
33 28.01.2022 Dispoziția nr. 33 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
32 28.01.2022 Dispoziția nr. 32 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
31 28.01.2022 Dispoziția nr. 31 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
30 28.01.2022 Dispoziția nr. 30 privind numirea domnului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava, curator special al minorului XXXX domiciliat în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
29 28.01.2022 Dispoziția nr. 29 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabil în comuna Ipotești,județul Suceava, începând cu data de 1 ianuarie 2022
28 28.01.2022 Dispoziția nr. 28 privind numirea doamnei XXXX domiciliată în comuna Bosanci, județul Suceava, curator special al minorilor XXXX domiciliați în comuna Ipotești, județul Suceava
27 25.01.2022 Dispoziția nr. 27 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, consilier în cadrul Cabinetului primarului comunei Ipotești, județul Suceava
26 25.01.2022 Dispoziția nr. 26 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor calificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
25 25.01.2022 Dispoziția nr. 25 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
24 25.01.2022 Dispoziția nr. 24 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, șofer în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
23 25.01.2022 Dispoziția nr. 23 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
22 25.01.2022 Dispoziția nr. 22 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
21 25.01.2022 Dispoziția nr. 21 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
20 25.01.2022 Dispoziția nr. 20 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, îngrijitor în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
19 25.01.2022 Dispoziția nr. 19 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei XXXX, guard în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
18 25.01.2022 Dispoziția nr. 18 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
17 25.01.2022 Dispoziția nr. 17 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, șofer în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
16 25.01.2022 Dispoziția nr. 16 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
15 25.01.2022 Dispoziția nr. 15 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
14 25.01.2022 Dispoziția nr. 14 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX, paznic în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
13 25.01.2022 Dispoziția nr. 13 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului XXXX șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
12 19.01.2022 Dispoziția nr. 12 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
11 17.01.2022 Dispoziția nr. 11 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
10 17.01.2022 Dispoziția nr. 10 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
9 14.01.2022 Dispoziția nr. 9 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
8 10.01.2022 Dispoziția nr. 8 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav/ copilului cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2022
7 10.01.2022 Dispoziția nr. 7 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere Școala Gimnazială cu clasele I-VIII comuna Ipotești, județul Suceava”
6 06.01.2022 Dispoziția nr. 6 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX, persoană cu handicap grav cu reședința stabilită în scomuna Ipotești, județul Suceava
5 06.01.2022 Dispoziția nr. 5 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu reședința stabilită în comuna Ipotești, județul Suceava
4 06.01.2022 Dispoziția nr. 4 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021 al comunei Ipotești, județul Suceava
3 04.01.2022 Dispoziția nr. 3 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în saul Ipotești pe perioada concediului pentru creșterea copilului al asistentului personal doamna XXXX
2 04.01.2022 Dispoziția nr. 2 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitei XXXX cu cu domiciliul în satul Ipotești, județul Suceava
1 04.01.2022 Dispoziția nr. 1 privind suspendarea la inițiativa angajatului a contractului individual de muncă al doamnei XXXX, asistent personal al persoanei cu handicap

Nr. Data Document Deschide
239 30.12.2021 Dispoziția nr. 239 privind desemnarea Comisiei de recepție a produselor de mobilier furnizate în cadrul proiectului ”Modernizare și extindere Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, comuna Ipotești, județul Suceava”
238 30.12.2021 Dispoziția nr. 238 privind încetarea majorării cu 15% a indemnizației lunare a domnului XXXX
237 30.12.2021 Dispoziția nr. 237 privind încetarea majorării cu 15% a indemnizației lunare a domnului XXXX
236 27.12.2021 Dispoziția nr. 236 privind modificarea cuantumului ajutorului social (VMG) acordat familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
235 27.12.2021 Dispoziția nr. 235 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri (pentru perioada sezonului rece) și a suplimentului pentru energie (pe tot parcursul anului), familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
234 27.12.2021 Dispoziția nr. 234 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale (pentru perioada sezonului rece) și a suplimentului pentru energie (pe tot parcursul anului), familiilor și persoanelor singure, inclusiv cele beneficiare de ajutor social domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava
233 27.12.2021 Dispoziția nr. 233 privind încetarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
232 27.12.2021 Dispoziția nr. 232 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
222 14.12.2021 Dispoziția nr. 222 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
221 14.12.2021 Dispoziția nr. 221 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință extraordinară Deschide
213 02.12.2021 Dispoziția nr. 213 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
212 02.12.2021 Dispoziția nr. 212 privind prelungirea programului de lucru pentru recuperarea zilei libere de 29 noiembrie 2021 de către personalul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
207 26.11.2021 Dispoziția nr. 207 privind acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor/copiilor cu handicap grav, după caz, domiciliate/ți în comuna Ipotești, județul Suceava, beneficiare/i de asistent personal pe perioada cât asistentul personal al acestora se află în concediu de odihnă
206 26.11.2021 Dispoziția nr. 206 privind desemnarea Comisiei de recepție a unor lucrări executate în beneficiul comunei Ipotești, județul Suceava
205 26.11.2021 Dispoziția nr. 205 priind prelungirea raportului de serviciu al doamnei XXXX inspector în cadrul Compartimentului Agricol și Urbanism al comunei Ipotești, județul Suceava
204 25.11.2021 Dispoziția nr. 204 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
203 25.11.2021 Dispoziția nr. 203 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
202 25.11.2021 Dispoziția nr. 202 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
201 25.11.2021 Dispoziția nr. 201 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
200 25.11.2021 Dispoziția nr. 200 privind respingerea cererii privind alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
199 25.11.2021 Dispoziția nr. 199 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
198 25.11.2021 Dispoziția nr. 198 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului XXXXX referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești
197 25.11.2021 Dispoziția nr. 197 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
196 25.11.2021 Dispoziția nr. 196 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav XXXX
195 25.11.2021 Dispoziția nr. 195 privind reorganizarea centrului operativ cu activitate temporară al comunei Ipotești, județul Suceava
194 25.11.2021 Dispoziția nr. 194 privind desemnarea domnului XXXX - șef S.V.S.U. - agent de inundații la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava25.11.2021
193 24.11.2021 Dispoziția nr. 193 privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiilor domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava în anul școlar 2021 - 2022
192 24.11.2021 Dispoziția nr. 192 privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță familiilor domiciliate în comuna Ipotești, județul Suceava în anul școlar 2021 - 2022
191 24.11.2021 Dispoziția nr. 191 privind numirea doamnei XXXX cu domiciliul în municipiul Suceava, județul Suceava în calitate de curator special al minorei XXXX
190 23.11.2021 Dispoziția nr. 190 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
189 18.11.2021 Dispoziția nr. 189 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitului XXXX cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
188 18.11.2021 Dispoziția nr. 188 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivele de investiții ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Zorilor, numărul cadastral 30473 din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” și ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Primăverii, numărul cadastral 32941 din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
187 16.11.2021 Dispoziția nr. 187 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Școala Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
186 16.11.2021 Dispoziția nr. 186 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții ”Lucrare de deviere a rețelei de canalizare menajeră la intersecția str. Bisericii cu str. Ștefan cel Mare din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
185 16.11.2021 Dispoziția nr. 185 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Lucrări de realizare marcaje rutiere, montare limitatoare de viteză și indicatoare rutiere în comuna Ipotești, județul Suceava”
184 12.11.2021 Dispoziția nr. 184 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară
183 12.11.2021 Dispoziția nr. 183 privind acordarea sumelor de bani reprezentând contravaloarea indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav aferentă perioadei 26.03.2019 -10.03.2020 numitului XXXX conform Sentinței nr. XXXX/01.04.2021 a Tribunalului Suceava, Secția de Contencios Administrativ
182 10.11.2021 Dispoziția nr. 182 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitei XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
181 10.11.2021 Dispoziția nr. 181 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX, persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
180 10.11.2021 Dispoziția nr. 180 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
179 10.11.2021 Dispoziția nr. 179 privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava stabilirea atribuțiilor
178 09.11.2021 Dispoziția nr. 178 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 153 din 2021
177 29.10.2021 Dispoziția nr. 177 privind modificarea Dispoziției primarului nr. 164 din 6 octombrie 2021
176 28.10.2021 Dispoziția nr. 176 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitului XXXX, persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
175 28.10.2021 Dispoziția nr. 175 privind respingerea cererii de rectificare a actului de naștere transcris la Primăria comunei Ipotești, județul Suceava nr. 1 din 16 ianuarie 2019 privind pe numita XXXX
174 26.10.2021 Dispoziția nr. 174 privind modificarea Dispoziției primarului nr. 170 din 20 octombrie 2021
173 26.10.2021 Dispoziția nr. 173 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitei XXXX, persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
172 22.10.2021 Dispoziția nr. 172 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții ”Lucrări de extindere a rețelei de canalizare în localitatea Lisaura pe strada Crizantemelor” din comuna Ipotești, județul Suceava
171 22.10.2021 Dispoziția nr. 171 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții ”Lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă în localitatea Ipotești pe strada Iasomiei” din comuna Ipotești, județul Suceava
170 20.10.2021 Dispoziția nr. 170 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reparații capitale la sediul Primăriei comunei comuna Ipotești, județul Suceava”
169 Dispoziția nr. 169 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
168 19.10.2021 Dispoziția nr. 168 privind desemnarea comisiei de recepție a unor servicii prestate către comuna Ipotești, județul Suceava
167 18.10.2021 Dispoziția nr. 167 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
166 18.10.2021 Dispoziția nr. 166 privind încadrarea domnului XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
165 11.10.2021 Dispoziția nr. 165 privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și a domeniului privat ale comunei Ipotești, județul Suceava
164 06.10.2021 Dispoziția nr. 164 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent respectiv inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Agricol și Urbanism al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipoteşti, judeţul Suceava și constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor
163 06.10.2021 Dispoziția nr. 163 privind convocare Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
162 01.10.2021 Dispoziția nr. 162 privind acordarea indemnizației lunare doamnei XXXX, persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava pe perioada concediului medical al asistentului personal doamna XXXX
161 30.09.2021 Dispoziția nr. 161 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitului XXXX - persoană cu handicap grav cu asistent personal domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
160 30.09.2021 Dispoziția nr. 160 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești, județul Suceava cu doamna XXXX în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav XXXX
159 29.09.2021 Dispoziția nr. 159 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare parc cu spațiu de joacă și spațiu de recreere în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
158 29.09.2021 Dispoziția nr. 158 privind delegarea temporară a unor atribuții la nivelul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
157 29.09.2021 Dispoziția nr. 157 privind angajarea cu contract individual de muncă a domnului XXXX în funcția de consilier în cadrul Cabinetului primarului comunei Ipotești, județul Suceava
156 28.09.2021 Dispoziția nr. 156 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu încheiat pe perioadă nedeteminată de comuna Ipotești, județul Suceava cu domnul XXXX cu privire la funcția publică de execuție de inspector în cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
155 24.09.2021 Dispoziția nr. 155 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
154 23.09.2021 Dispoziția nr. 154 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
153 23.09.2021 Dispoziția nr. 153 privind executarea lucrărilor de întreținere curentă a drumurilor din comuna Ipotești, județul Suceava care necesită plombare
152 20.09.2021 Dispoziția nr. 152 privind desemnarea comisiei de verificare a drumurilor din comuna Ipotești, județul Suceava și de inventariere a zonelor degradate care necesită plombare
151 16.09.2021 Dispoziția nr. 151 privind desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Extindere și modernizare Școala Gimnazială I-IV, localitatea Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
150 16.09.2021 Dispoziția nr. 150 privind acordarea gradației 5 doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
149 16.09.2021 Dispoziția nr. 149 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
125 12.08.2021 Dispoziția nr. 125 privind actualizarea componenței Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
124 12.08.2021 Dispoziția nr. 124 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
123 12.08.2021 Dispoziția nr. 123 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
122 06.08.2021 Dispoziția nr. 122 din 6 august 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
121 03.08.2021 Dispoziția nr. 121 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare pe strada Săpunăriei din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava”
120 27.07.2021 Dispoziția nr. 120 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
119 27.07.2021 Dispoziția nr. 119 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
118 27.07.2021 Dispoziția nr. 118 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
117 23.07.2021 Dispoziția nr. 117 privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, județul Suceava”
116 22.07.2021 Dispoziția nr. 116 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
115 22.07.2021 Dispoziția nr. 115 privind încadrarea domnului XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
114 22.07.2021 Dispoziția nr. 114 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
113 21.07.2021 Dispoziția nr. 113 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
112 21.07.2021 Dispoziția nr. 112 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
111 21.07.2021 Dispoziția nr. 111 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
110 21.07.2021 Dispoziția nr. 110 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitului XXXX a cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
109 21.07.2021 Dispoziția nr. 109 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
108 21.07.2021 Dispoziția nr. 108 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată de comuna Ipotești, județul Suceava cu domnul XXXX având funcția de asistent personal al personei cu handicap grav XXXX
107 15.07.2021 Dispoziția nr. 107 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
106 15.07.2021 Dispoziția nr. 106 privind constituirea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea programului la nivelul Primăriei comunei Ipotești,județul Suceava
105 14.07.2021 Dispoziția nr. 105 privind desemnarea Comisiei de recepție a lucrărilor la obiectivul de investiție ”Amenajare spațiu de joacă în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
104 14.07.2021 Dispoziția nr. 104 privind desemnarea Comisiei de recepție a lucrărilor la obiectivul de investiție ”Înființare Grădiniță cu Program Normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
103 13.07.2021 Dispoziția nr. 103 privind numirea domnului XXXX domiciliat în comuna Ipotești în calitate de curator special al domnului XXXX domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava
102 12.07.2021 Dispoziția nr. 102 privind constatatea încetării de drept a calității domnului XXXX de reprezentant al UAT Comuna Ipotești, Județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Apă şi de Canalizare Suceava (AJAC Suceava ) și de reprezentant al UAT Comuna Ipotești, Județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava, ca urmare a încetării contractului de management încheiat de comuna Ipotești cu privire la funcția de administrator public al comunei
101 07.07.2021 Dispoziția nr. 101 privind numirea domnișoarei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorilor XXXX
100 05.07.2021 Dispoziția nr. 100 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitului XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
99 30.06.2021 Dispoziția nr. 99 privind încetarea prin acordul părților a contractului de management încheiat de comuna Ipotești, județul Suceava cu domnul XXXX pentru funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei
98 28.06.2021 Dispoziția nr. 98 privind modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social (VMG) și acordarea alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
97 28.06.2021 Dispoziția nr. 97 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei maciuc Ionela cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
96 28.06.2021 Dispoziția nr. 96 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
95 28.06.2021 Dispoziția nr. 95 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
94 24.06.2021 Dispoziția nr. 94 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării pentru obiectivul de investiții ”Turnare covor asfaltic pe strada Ștefan cel Mare, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești pe o lungime de 1160 ml”
93 22.06.2021 Dispoziția nr. 93 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX, persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
92 22.06.2021 Dispoziția nr. 92 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești cu doamna XXXX având funcția de asistent personal al minorei cu handicap grav XXXX
91 18.06.2021 Dispoziția nr. 91 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și a domeniului privat al comunei Ipotești, județul Suceava
90 18.06.2021 Dispoziția nr. 90 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
89 17.06.2021 Dispoziția nr. 89 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării la obiectul de investiție ”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pe o lungime de 700 ml”
88 17.06.2021 Dispoziția nr. 88 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
87 16.06.2021 Dispoziția nr. 87 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
86 16.06.2021 Dispoziția nr. 86 privind desemnarea comisiei de recepție parțială a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiție ”Extinderea și modernizare Școală cu clasele I-IV localitatea Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
85 15.06.2021 Dispoziția nr. 85 privind numirea doamnei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorilor XXXX
84 07.06.2021 Dispoziția nr. 84 privind acordarea sumelor de bani reprezentând contravaloarea indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav aferentă perioadei 21.11.2019-20.11.2020 numitei XXXX conform Hotărârii nr....../15.07.2020 a Tribunalului Suceava, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal și a Deciziei nr..../15.12.2020 a Curții de Apel Suceava - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal
83 07.06.2021 Dispoziția nr. 83 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unui mijloc fix, a declasării și casării unui bun material din patrimoniul comunei Ipotești, judeșul Suceava
82 09.06.2021 Dispoziția nr. 82 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Deschide
81 02.06.2021 Dispoziția nr. 81 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitului XXXX și recuperarea debitului încasat necuvenit, cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
80 02.06.2021 Dispoziția nr. 80 privind modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social (VMG) și încetarea alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, judeșul Suceava
79 02.06.2021 Dispoziția nr. 79 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Dispoziției nr. 38/16.03.2021
78 02.06.2021 Dispoziția nr. 78 privind desemnarea comisiei de recepție parțială a lucrărilor de construcții la obiectivele de investiție ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pe strada Aleea Nucului din satul Ipotești” și ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Săpunăriei din satul Tișăuți”
77 02.06.2021 Dispoziția nr. 77 privind desemnarea comisiei de casare și declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor
76 02.06.2021 Dispoziția nr. 76 privind desemnarea doamnei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
75 02.06.2021 Dispoziția nr. 75 privind desemnarea domnișoarei XXXX consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava, consilierul de etică al instituției și persoana responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică
74 25.05.2021 Dispoziția nr. 74 privind acordarea gradației 2 doamnei XXXX angajată cu contract individual de muncă în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
73 25.05.2021 Dispoziția nr. 73 privind acordarea gradației 2 doamnei XXXX angajată cu contract individual de muncă în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
72 21.05.2021 Dispoziția nr. 72 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
71 21.05.2021 Dispoziția nr. 71 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
70 18.05.2021 Dispoziția nr. 70 privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
69 18.05.2021 Dispoziția nr. 69 privind desemnarea comisiei de recepție a unor servicii prestate către comuna Ipotești, județul Suceava
68 14.05.2021 Dispoziția nr. 68 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
67 12.05.2021 Dispoziția nr. 67 privind desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții la obiectivul ”Modernizare 5,3 km drumuri comunaleîn comuna Ipotești, județul Suceava”
66 12.05.2021 Dispoziția nr. 66 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Săpunăriei din satul Tișăuți și pe strada Aleea Nucului din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
65 12.05.2021 Dispoziția nr. 65 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
64 10.05.2021 Dispoziția nr. 64 privind constituirea echipei de lucru pentru întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite la Nomenclatorul stradal al comunei Ipotești, județul Suceava
63 29.04.2021 Dispoziția nr. 63 privind numirea domnișoarei XXXX în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
62 28.04.2021 Dispoziția nr. 62 privind numirea doamnei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorilor XXXX
61 23.04.2021 Dispoziția nr. 61 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Deschide
60 23.04.2021 Dispoziția nr. 60 privind respingerea cererii privind alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
59 20.04.2021 Dispoziția nr. 59 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul Primăriei comunei Ipotești
58 20.04.2021 Dispoziția nr. 58 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
57 19.04.2021 Dispoziția nr. 57 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
56 16.04.2021 Dispoziția nr. 56 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
55 16.04.2021 Dispoziția nr. 55 privind revocarea Dispoziției nr. 43/19.03.2021
54 15.04.2021 Dispoziția nr. 54 privind numirea domnișoarei XXXX în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior
53 15.04.2021 Dispoziția nr. 53 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivele de investiție ”Lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe strada Pictor Palamar - Lisaura”
52 14.04.2021 Dispoziția nr 52 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară Deschide
51 29.03.2021 Dispoziția nr. 51 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliat în comuna Ipotești
50 29.03.2021 Dispoziția nr. 50 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
49 29.03.2021 Dispoziția nr. 49 privind încadrarea doamnei XXXX cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
48 26.03.2021 Dispoziția nr. 48 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de Înființare sistem stradal de supraveghere video în comuna Ipotești și Achiziționarea cablului de fibră optică pentru asigurarea componentei de transmitere a datelor de la camerele de supraveghere la sediul primăriei comunei Ipotești
47 23.03.2021 Dispoziția nr. 47 din 23.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință Deschide
46 23.03.2021 Dispoziția nr. 46 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
45 19.03.2021 Dispoziția nr. 45 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitei XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
44 19.03.2021 Dispoziția nr. 44 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei Helici Irina domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
43 19.03.2021 Dispoziția nr. 43 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
42 19.03.2021 Dispoziția nr. 42 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
41 19.03.2021 Dispoziția nr. 41 privind acordarea gradației 1 doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ipotești
40 16.03.2021 Dispoziția nr. 40 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
39 16.03.2021 Dispoziția nr. 39 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivele de investiție ”Lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă tip bypass la strada Redea
38 16.03.2021 Dispoziția nr. 38 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX
37 16.03.2021 Dispoziția nr. 37 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX
36 16.03.2021 Dispoziția nr. 36 privind numirea domnișoarei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești în calitate de curator special al minorului XXXX
35 10.03.2021 Dispoziția nr. 35 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă pe strada Pictor Palamar și strada Movilă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Pictor Palamar din comuna Ipotești, județul Suceava”
34 10.03.2021 Dispoziția nr. 34 privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ
33 05.03.2021 Dispoziția nr. 33 privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în cadrul Primăriei comunei Ipotești
32 26.02.2021 Dispoziția nr. 32 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei monoparentale (ASF) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
31 26.02.2021 Dispoziția nr. 31 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
30 26.02.2021 Dispoziția nr. 30 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
29 26.02.2021 Dispoziția nr. 29 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliat în comuna Ipotești
28 26.02.2021 Dispoziția nr. 28 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
27 26.02.2021 Dispoziția nr. 27 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
26 26.02.2021 Dispoziția nr. 26 privind organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant de muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
25 24.02.2021 Dispoziția nr. 25 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect dotări în cadrul proiectului ”Înființare Grădiniță cu program normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
24 24.02.2021 Dispoziția nr. 24 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Aparatului de specialitate al primarului
23 17.02.2021 Dispoziția nr. 23 privind prelungirea raportului de serviciu al domnului XXXX referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești
22 17.02.2021 Dispoziția nr. 22 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
21 16.02.2021 Dispoziția nr. 21 privind Încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești pe perioada nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
20 11.02.2021 Dispoziția nr. 20 din 2021 privind convocare Consiliului Local al comunei Ipotești, jud. Suceava în ședință ordinară Deschide
19 09.02.2021 Dispoziția nr. 19 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
18 09.02.2021 Dispoziția nr. 18 privind reorganizarea Comisiei comunale de recensământ agricol de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
17 05.02.2021 Dispoziția nr. 17 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării ”Dotare Grădiniță cu program normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
16 04.02.2021 Dispoziția nr. 16 privind desemnarea comisiei de recepție finală la expirarea termenului de garanție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare a 5.63 km drumuri comunale în comuna Ipotești, județul Suceava”
15 01.02.2021 Dispoziția nr. 15 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabil în comuna Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2021
14 27.01.2021 Dispoziția nr. 14 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 241/23.12.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
13 27.01.2021 Dispoziția nr. 13 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 217/26.11.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXXX cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
12 27.01.2021 Dispoziția nr. 12 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
11 27.01.2021 Dispoziția nr. 11 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
10 27.01.2021 Dispoziția nr. 7 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei adulte/copilului cu handicap grav, după caz, cu gradația 0 în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava începând cu data de 13 ianuarie 2021
9 27.01.2021 Dispoziția nr. 9 privind acordarea gradației 2 domnului XXXX angajat în funcția contractuală de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
8 22.01.2021 Dispoziția nr. 8 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
7 22.01.2021 Dispoziția nr. 7 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
6 22.01.2021 Dispoziția nr. 6 privind schimbarea reprezentantului legal în persoana domnului XXXXX, în calitate de părinte domiciliat în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava pentru acordarea indemnizației lunare minorului XXXXX, copil cu handicap grav
5 22.01.2021 Dispoziția nr. 5 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2021 - martie 2021
4 22.01.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Ipotești, jud. Suceava în ședință ordinară Deschide
3 21.01.2021 Dispozițai nr. 3 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava
2 21.01.2021 Dispoziția nr. 2 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației Județene de Apă și Canalizare Suceava (A.J.A.C.)
1 07.01.2021 Dispoziția nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2020 al comunei Ipotești, județul Suceava

Nr. Data Document Deschide
15 26.11.2020 Dispoziție privind luarea unor măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senatul Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 Deschide
14 26.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
13 09.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
12 05.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
11 09.10.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
10 24.09.2020 Dispoziție privind luarea unor măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020 Deschide
9 21.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
8 04.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
7 14.08.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
6 10.08.2020 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 Deschide
5 03.08.2020 Dispoziție privind stabilirea sediului biroului electoral al circumscripției comunale nr.68 în vederea organizării alegerilor autorităților publice locale din anul 2020 Deschide
4 24.07.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
3 17.03.2020 Dispoziție privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I Deschide
2 12.02.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
1 22.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide

Data Document Deschide
19.10.2018 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
19.09.2018 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
02.10.2018 Anexă dispoziție Deschide