Dispoziții

Data Document Deschide
06.08.2021 Dispoziția nr. 122 din 6 august 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în ședință ordinară Deschide
15.07.2021 Dispoziția nr. 107 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
12.07.2021 Dispoziția nr. 102 privind constatatea încetării de drept a calității domnului XXXX de reprezentant al UAT Comuna Ipotești, Județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Apă şi de Canalizare Suceava (AJAC Suceava ) și de reprezentant al UAT Comuna Ipotești, Județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava, ca urmare a încetării contractului de management încheiat de comuna Ipotești cu privire la funcția de administrator public al comunei
07.07.2021 Dispoziția nr. 101 privind numirea domnișoarei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorilor XXXX
05.07.2021 Dispoziția nr. 100 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitului XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
30.06.2021 Dispoziția nr. 99 privind încetarea prin acordul părților a contractului de management încheiat de comuna Ipotești, județul Suceava cu domnul XXXX pentru funcția contractuală de conducere de administrator public al comunei
28.06.2021 Dispoziția nr. 98 privind modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social (VMG) și acordarea alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
28.06.2021 Dispoziția nr. 97 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei maciuc Ionela cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
28.06.2021 Dispoziția nr. 96 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
28.06.2021 Dispoziția nr. 95 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
24.06.2021 Dispoziția nr. 94 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării pentru obiectivul de investiții ”Turnare covor asfaltic pe strada Ștefan cel Mare, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești pe o lungime de 1160 ml”
22.06.2021 Dispoziția nr. 93 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX, persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
22.06.2021 Dispoziția nr. 92 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată de comuna Ipotești cu doamna XXXX având funcția de asistent personal al minorei cu handicap grav XXXX
18.06.2021 Dispoziția nr. 91 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și a domeniului privat al comunei Ipotești, județul Suceava
18.06.2021 Dispoziția nr. 90 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
17.06.2021 Dispoziția nr. 89 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării la obiectul de investiție ”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pe o lungime de 700 ml”
17.06.2021 Dispoziția nr. 88 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
16.06.2021 Dispoziția nr. 87 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
16.06.2021 Dispoziția nr. 86 privind desemnarea comisiei de recepție parțială a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiție ”Extinderea și modernizare Școală cu clasele I-IV localitatea Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
15.06.2021 Dispoziția nr. 85 privind numirea doamnei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorilor XXXX
07.06.2021 Dispoziția nr. 84 privind acordarea sumelor de bani reprezentând contravaloarea indemnizației cuvenite persoanelor cu handicap grav aferentă perioadei 21.11.2019-20.11.2020 numitei XXXX conform Hotărârii nr....../15.07.2020 a Tribunalului Suceava, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal și a Deciziei nr..../15.12.2020 a Curții de Apel Suceava - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal
07.06.2021 Dispoziția nr. 83 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unui mijloc fix, a declasării și casării unui bun material din patrimoniul comunei Ipotești, judeșul Suceava
09.06.2021 Dispoziția nr. 82 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Deschide
02.06.2021 Dispoziția nr. 81 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei biparentale numitului XXXX și recuperarea debitului încasat necuvenit, cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
02.06.2021 Dispoziția nr. 80 privind modificarea cuantumului dreptului la ajutorul social (VMG) și încetarea alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, judeșul Suceava
02.06.2021 Dispoziția nr. 79 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Dispoziției nr. 38/16.03.2021
02.06.2021 Dispoziția nr. 78 privind desemnarea comisiei de recepție parțială a lucrărilor de construcții la obiectivele de investiție ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pe strada Aleea Nucului din satul Ipotești” și ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Săpunăriei din satul Tișăuți”
02.06.2021 Dispoziția nr. 77 privind desemnarea comisiei de casare și declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor
02.06.2021 Dispoziția nr. 76 privind desemnarea doamnei XXXX, inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
02.06.2021 Dispoziția nr. 75 privind desemnarea domnișoarei XXXX consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava, consilierul de etică al instituției și persoana responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică
25.05.2021 Dispoziția nr. 74 privind acordarea gradației 2 doamnei XXXX angajată cu contract individual de muncă în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
25.05.2021 Dispoziția nr. 73 privind acordarea gradației 2 doamnei XXXX angajată cu contract individual de muncă în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
21.05.2021 Dispoziția nr. 72 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
21.05.2021 Dispoziția nr. 71 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință ordinară Deschide
18.05.2021 Dispoziția nr. 70 privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
18.05.2021 Dispoziția nr. 69 privind desemnarea comisiei de recepție a unor servicii prestate către comuna Ipotești, județul Suceava
14.05.2021 Dispoziția nr. 68 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
12.05.2021 Dispoziția nr. 67 privind desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții la obiectivul ”Modernizare 5,3 km drumuri comunaleîn comuna Ipotești, județul Suceava”
12.05.2021 Dispoziția nr. 66 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Săpunăriei din satul Tișăuți și pe strada Aleea Nucului din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
12.05.2021 Dispoziția nr. 65 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință extraordinară Deschide
10.05.2021 Dispoziția nr. 64 privind constituirea echipei de lucru pentru întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite la Nomenclatorul stradal al comunei Ipotești, județul Suceava
29.04.2021 Dispoziția nr. 63 privind numirea domnișoarei XXXX în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
28.04.2021 Dispoziția nr. 62 privind numirea doamnei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava în calitate de curator special al minorilor XXXX
23.04.2021 Dispoziția nr. 61 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Deschide
23.04.2021 Dispoziția nr. 60 privind respingerea cererii privind alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
20.04.2021 Dispoziția nr. 59 privind încadrarea doamnei XXXX în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul Primăriei comunei Ipotești
20.04.2021 Dispoziția nr. 58 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
19.04.2021 Dispoziția nr. 57 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
16.04.2021 Dispoziția nr. 56 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
16.04.2021 Dispoziția nr. 55 privind revocarea Dispoziției nr. 43/19.03.2021
15.04.2021 Dispoziția nr. 54 privind numirea domnișoarei XXXX în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior
15.04.2021 Dispoziția nr. 53 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivele de investiție ”Lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe strada Pictor Palamar - Lisaura”
14.04.2021 Dispoziția nr 52 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară Deschide
29.03.2021 Dispoziția nr. 51 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliat în comuna Ipotești
29.03.2021 Dispoziția nr. 50 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
29.03.2021 Dispoziția nr. 49 privind încadrarea doamnei XXXX cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav XXXX
26.03.2021 Dispoziția nr. 48 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de Înființare sistem stradal de supraveghere video în comuna Ipotești și Achiziționarea cablului de fibră optică pentru asigurarea componentei de transmitere a datelor de la camerele de supraveghere la sediul primăriei comunei Ipotești
23.03.2021 Dispoziția nr. 47 din 23.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință Deschide
23.03.2021 Dispoziția nr. 46 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
19.03.2021 Dispoziția nr. 45 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenită numitei XXXX - persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
19.03.2021 Dispoziția nr. 44 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei Helici Irina domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
19.03.2021 Dispoziția nr. 43 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
19.03.2021 Dispoziția nr. 42 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
19.03.2021 Dispoziția nr. 41 privind acordarea gradației 1 doamnei XXXX angajată în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ipotești
16.03.2021 Dispoziția nr. 40 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
16.03.2021 Dispoziția nr. 39 privind desemnarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcții la obiectivele de investiție ”Lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă tip bypass la strada Redea
16.03.2021 Dispoziția nr. 38 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei (ASF) numitei XXXX
16.03.2021 Dispoziția nr. 37 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX
16.03.2021 Dispoziția nr. 36 privind numirea domnișoarei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești în calitate de curator special al minorului XXXX
10.03.2021 Dispoziția nr. 35 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă pe strada Pictor Palamar și strada Movilă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Pictor Palamar din comuna Ipotești, județul Suceava”
10.03.2021 Dispoziția nr. 34 privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ
05.03.2021 Dispoziția nr. 33 privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în cadrul Primăriei comunei Ipotești
26.02.2021 Dispoziția nr. 32 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei monoparentale (ASF) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 31 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 30 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 29 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliat în comuna Ipotești
26.02.2021 Dispoziția nr. 28 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 27 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 26 privind organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant de muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
24.02.2021 Dispoziția nr. 25 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect dotări în cadrul proiectului ”Înființare Grădiniță cu program normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
24.02.2021 Dispoziția nr. 24 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Aparatului de specialitate al primarului
17.02.2021 Dispoziția nr. 23 privind prelungirea raportului de serviciu al domnului XXXX referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești
17.02.2021 Dispoziția nr. 22 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
16.02.2021 Dispoziția nr. 21 privind Încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești pe perioada nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
11.02.2021 Dispoziția nr. 20 din 2021 privind convocare Consiliului Local al comunei Ipotești, jud. Suceava în ședință ordinară Deschide
09.02.2021 Dispoziția nr. 19 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
09.02.2021 Dispoziția nr. 18 privind reorganizarea Comisiei comunale de recensământ agricol de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
05.02.2021 Dispoziția nr. 17 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării ”Dotare Grădiniță cu program normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
04.02.2021 Dispoziția nr. 16 privind desemnarea comisiei de recepție finală la expirarea termenului de garanție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare a 5.63 km drumuri comunale în comuna Ipotești, județul Suceava”
01.02.2021 Dispoziția nr. 15 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabil în comuna Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2021
27.01.2021 Dispoziția nr. 14 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 241/23.12.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 13 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 217/26.11.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXXX cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 12 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 11 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 7 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei adulte/copilului cu handicap grav, după caz, cu gradația 0 în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava începând cu data de 13 ianuarie 2021
27.01.2021 Dispoziția nr. 9 privind acordarea gradației 2 domnului XXXX angajat în funcția contractuală de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
22.01.2021 Dispoziția nr. 8 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
22.01.2021 Dispoziția nr. 7 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
22.01.2021 Dispoziția nr. 6 privind schimbarea reprezentantului legal în persoana domnului XXXXX, în calitate de părinte domiciliat în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava pentru acordarea indemnizației lunare minorului XXXXX, copil cu handicap grav
22.01.2021 Dispoziția nr. 5 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2021 - martie 2021
22.01.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Ipotești, jud. Suceava în ședință ordinară Deschide
21.01.2021 Dispozițai nr. 3 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava
21.01.2021 Dispoziția nr. 2 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației Județene de Apă și Canalizare Suceava (A.J.A.C.)
07.01.2021 Dispoziția nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2020 al comunei Ipotești, județul Suceava

Nr. Data Document Deschide
15 26.11.2020 Dispoziție privind luarea unor măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senatul Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 Deschide
14 26.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
13 09.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
12 05.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
11 09.10.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
10 24.09.2020 Dispoziție privind luarea unor măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020 Deschide
9 21.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
8 04.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
7 14.08.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
6 10.08.2020 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 Deschide
5 03.08.2020 Dispoziție privind stabilirea sediului biroului electoral al circumscripției comunale nr.68 în vederea organizării alegerilor autorităților publice locale din anul 2020 Deschide
4 24.07.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
3 17.03.2020 Dispoziție privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I Deschide
2 12.02.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
1 22.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide

Data Document Deschide
19.10.2018 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
19.09.2018 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
02.10.2018 Anexă dispoziție Deschide