Hotărâri

Data Document Deschide
11.11.2020 Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Deschide
09.10.2020 Hotărâre privind dispunerea unor măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2 la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
14.05.2020 Anexa-Hotarare-nr.24 din 14.05.2020 Deschide
14.05.2020 Hotărâre privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 Deschide
20.02.2020 Hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri și bunei conviețuiri pe raza administrativ teritoriale a comunei Ipotești Deschide
20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Ipotești, a Programului obiectivelor de investițiipentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 Deschide

Data Document Deschide
29.11.2019 Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 Deschide