Proiecte și Strategii

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030


STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ COMUNA IPOTEȘTI JUDEȚUL SUCEAVA 2021-2027
(click pentru accesare)

Nr. Denumire proiect Finanțare
bugetlocal/fonduri nerambursabile
Stadiu
1 Extindere rețea Apă potabilă și Rețea de canalizare în comuna Ipotești, jud. Suceava Program PNDL În curs de finalizare
2 Extindere și modernizare Școala Gimnazială Ipotești Program PNDL În curs de finalizare
3 Extindere și modernizare Școala Lisaura Buget local Lucrări în curs
4 Amenajare spațiu de joacă în localitatea Lisaura Buget local Lucrări în curs
5 Înființare Gradiniță cu Program Normal în localitatea Ipotești- Dotari Fonduri nerambursabile În curs de finalizare
6 Amenajare Alei pietonale pe Str. Ștefan cel Mare GAL- Valea Siretului de jos Lucrări în curs
7 Extindere Rețea de apa și Canalizare în localitățile Ipotești, Tișăuți și Lisaura Buget local Lucrări în curs
8 Modernizare drumuri de interes local - lucrări în prima urgență -CNI Fonduri guvernamentale Depus cerere de finanțare
9 Modernizare drumuri comunale (str. Luceafărului, Pinilor, Libertății, Stejarului și Salcămilor) CNI Fonduri guvernamentale Depus cerere de finanțare
10 Cămin cultural în comuna Ipotești, jud. Suceava CNI Fonduri guvernamentale Selectionat în lista sinteza
11 Camere video de supraveghere în comuna Ipotești Jud. Suceava Buget local În curs de finalizare

Nr. Denumire proiect Finanțare
bugetlocal/fonduri nerambursabile
Stadiu
1 Clinica medicală de nivel European Fonduri nerambursabile
2 Construire Bază Sportivă vis a vis de Clinica Fonduri nerambursabile /buget local
3 Alei pietonale pe toate drumurile principale (Ipotești,Tișăuți și Lisaura) Fonduri nerambursabile și buget local
4 Construirea a patru puncte de încărcare a mașinilor electrice la nivelul UAT Ipotești Fonduri nerambursabile
5 Amenajarea Iazului Mociulu și a unei zone de agrement Buget local/fonduri nerambursabile
6 Asfaltare a 5 km de drumuri comunale Buget local
7 Trasare și semnalizare drumuri comunale Buget local
8 Extinderea pe toate străzile comunei a rețelei de apă potabilă, canalizare, gaz metan și energie electrică Buget local
9 Extinderea și Modernizarea clădirii Primăriei comunei Ipotești Buget local/fonduri nerambursabile
10 Atragerea în continuare de fonduri nerambursabile/ guvernamentale pentru UAT Ipotești Fonduri nerambursabile/fonduri guvernamentale
11 Amenajare Bază Sportivă Școala Lisaura lângă parcul de recreere Buget local