Proiecte și Strategii

Nr. Denumire obiectiv Sursa de finanțare An Depunere Cerere Valoare totală a investiției lei Status
TOTAL GENERAL 94.508.926,23
1 Rețele de alimentare cu apă. Rețele de canalizare menajeră. Stație de pompare apă uzată și transportul apelor menajere în sistemul de canalizare al Municipiulu Suceava, comuna Ipotești, județul Suceava PNRR 2022 24.071.969,00 Proiect selectat
2 Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door", respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri - deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări în sat Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava PNRR 2022 4.792.483,11 În derulare
3 Dezvoltarea unei rețele de școli verzi construcție nouă în UAT Ipotești, județul Suceava, împrejmuire și racorduri la utilități PNRR 2023 22.184.495,04 Admis la finanțare
4 Sistem de transport public ecologic metropolian - Etapa I - Achiziție autobuze electrice și stații de încărcare rapidă în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava PNRR 2022 1.902.506,88 În derulare
5 Alimentare cu energie electrică Sistem de transport public ecologic metropolian - Etapa II Stație de PNRR 2023 200.000,00 În derulare
TOTAL PNRR 53.151.454,03
6 Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești, județul Suceava (Str. Luceafărului, str. Libertății, str. Salcâmilor, str. Pinilor, str. Stejarului) PNI Anghel Saligny 2021 7.929.942,55 În derulare
Total PNI Anghel Saligny 7.929.942,55
7 Achiziție de utilaje în comuna Ipotești (Tractor, Lamă de zăpadă, Incărcător frontal, Sărăriță) comuna Ipotești, județul Suceava AFIR 2022 364.231,71 Finalizat
8 Implementare de soluții e-educație în comuna Ipotești, județul Suceava AFIR 2023 62.184,86 In derulare
TOTAL AFIR 426.416,58
9 Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava CNI 2020 7.499.893,37 Listă sinteză
10 Construire și dotare Dispensar medical uman sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava CNI 2020 7.423.484,05 Listă sinteză
11 Construire complex sportiv pentru tineret, sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava CNI 2020 5.034.000,00 Listă sinteză
12 Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Ipotești, județul Suceava (Str. Lucian Costin, str. Florilor, str. Bisericii, str. Redea, str. Iazului) CNI 2021 4.693.306,87 Finalizat
13 Întocmirea unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții pentru modernizarea unor drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava ca urmare a depunerii cererii de finanțare prin – Compania Națională de Investiții (str. Nicolae Iorga sat Lisaura, str. Sesiei sat Lisaura, str. Sergentului (de la intersecția cu Traian Vuia până la C. Porumbescu) sat Ipotești, Aleea Nucului (ambele bifurcații), str. Sabin Bălașa sat Tișăuți, str. Săpunăriei sat Tișăuți, str. Crinilor sat Ipotești, str. Bujorilor - sat Ipotești, str. Trandafirilor 1,2 sat Tișăuți, str. Zorilor - sat Ipotești, str. Prieteniei - sat Ipotești, str. Soarelui) CNI 2023 5.600.000,00 Listă sinteză
TOTAL CNI 30.250.684,29
14 Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public comuna Ipotești, județul Suceava AFM 2021 2.341.485,78 În derulare
15 Stații de încărcare vehicule electrice comuna Ipotești, județul Suceava AFM 2021 408.943,00 În derulare
TOTAL AFM 2.750.428,78

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030


STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ COMUNA IPOTEȘTI JUDEȚUL SUCEAVA 2021-2027
(click pentru accesare)