Proiecte de Hotărâre

Data Document Deschide
23.10.2020 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 Deschide
11.02.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ "Demolare locuință și anexe,construire clădiri de locuințe colective, împrejmuire și racord la utilități" Deschide
06.02.2020 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești,jud. Suceava Deschide
06.02.2020 Anexa pentru proiectul de hotârâre nr.1499 Deschide
06.02.2020 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre nr.1499 privind stabilirea,constarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri și bunei conviețuiri pe raza administrativ teritorială a comunei Ipotești Deschide
08.01.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești,jud. Suceava Deschide

Data Document Deschide
21.10.2019 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului localal comunei Ipotești Deschide
22.10.2019 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 Deschide
29.07.2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Schimbare temă de proiect Deschide
02.05.2019 Proiect hotărâre privind aprobarea de principiu a modificărilor limitelor intravilanului comunei Ipotești, jud.Suceava Deschide

Data Document Deschide
02.11.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 Deschide
25.10.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire clădiri de locuinte colective P+2E+M nivele,împrejmuire și racord la utilități" în sat Ipotești comuna Ipotești, Jud. Suceava Deschide
25.07.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire clădiri de locuinte colective P+2E+M nivele,împrejmuire și racord la utilități" în sat Ipotești comuna Ipotești, Jud. Suceava Deschide