Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Proiectele de hotărâre ale autorității deliberative sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Ipotești

Nr. Data Document Deschide
67 10.07.2023 P.H. nr. 67 din 10 iulie 2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire spațiu comercial (magazin), accese auto și pietonale, parcări, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațadă și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier” Deschide
67 10.07.2023 Plansa aviz nr. 22 din 2023 Deschide
35 05.05.2023 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 Deschide
34 13.04.2023 P.H. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Deschide
27 11.04.2023 P.H. privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava Deschide

Nr. Data Document Deschide
5 27.01.2022 Proiect de hotărâre privind anularea în anumite condiții a debitelor stabilite în sarcina agenților economici cu titlu de taxă specială de salubrizare Deschide
3 13.01.2022 Proiect hotarare completare HCL nr. 142 din 2021 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022 Deschide

Nr. Data Document Deschide
18 25.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Deschide
11 10.03.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului Deschide
10 26.02.2021 Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor unor străzi din satul Ipotești Deschide
1 08.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Schimbare destinație din magazie situat la demisolul imobilului în spațiu comercial Deschide

Nr. Data Document Deschide
126 18.12.2020 Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 946/27.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN și plata unui comision
125 18.12.2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 12 martie 2020 privind întocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea unor drumuri din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava.
124 11.12.2020 Proiect de hotărâre privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava pe trimestrul IV al anului 2020
123 11.12.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Spațiilor Verzi întocmit la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
122 11.12.2020 Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte pentru analizarea lucrării ”Monografia satului Ipotești” scrisă de domnul Teofil Horbaniuc.
121 26.11.2020 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către comuna Ipotești a cablului de fibră optică pentru asigurarea componentei de transmitere a datelor în cadrul proiectului ”Înființare sistem stradal de supraveghere video în comuna Ipotești, județul Suceava”
120 26.11.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2020
119 26.11.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii școlare din comuna Ipotești, județul Suceava pentru anul școlar 2021 – 2022
118 26.11.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea unui Studiu de fezabilitate, a unor studii de teren și a unei expertize tehnice pentru reabilitarea infractructurii rutiere din mediul rural pentru includerea comunei Ipotești, județul Suceava în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Lucrări de primă urgență” pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Ipotești, județul Suceava” depus la C.N.I.
117 26.11.2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/28.01.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de plată a indemnizației de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local
116 25.11.2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a comunei Ipotești, județul Suceava pentru perioada 2021 - 2027
115 25.11.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural - artistice organizate de comuna Ipotești, județul Suceava în luna decembrie 2020
114 25.11.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2020
113 25.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava în comisiile constituite prin dispoziție de primar
112 25.11.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna ianuarie 2021
111 25.11.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ipotești, județul Suceava.
110 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Ipotești, judeţul Suceava în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor Suceava”
109 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Ipotești, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (A.J.A.C. Suceava)
108 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Ipotești, judeţul Suceava în relația cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Locală – P.N.D.L
107 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Ipotești, județul Suceava în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Valea Siretului de Jos”
106 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Ipotești, judeţul Suceava în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
105 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității organizate la nivelul Școlii Gimnaziale Ipotești pentru anul școlar 2020-2021
104 09.11.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna decembrie 2020
103 05.11.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava
102 05.11.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ipotești, județul Suceava
101 05.11.2020 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor și de validare a rezultatului alegerii viceprimarului comunei Ipotești, judeţul Suceava.
100 05.11.2020 Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ipotești, județul Suceava pe principalele domenii de activitate.
99 05.11.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna noiembrie 2020
98 23.10.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 Deschide
97 15.10.2020 Proiect de hotărâre privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava pe trimestrul III al anului 2020
96 09.10.2020 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a unui tractor cu accesorii
95 09.10.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extinderea și modernizarea șanțului de scurgere a apei pluviale, amenajarea trotuarului pietonal deasupra șanțului, extinderea și modernizarea gardului și amenajarea unei parcări la Școala nr. 2 Ipotești”
94 22.09.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire sediu societate, imobil locuințe colective cu D+P+1E+M nivele și racord la utilități”
93 21.09.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extinderea și modernizarea șanțului de scurgere a apei pluviale, amenajarea trotuarului pietonal deasupra șanțului, extinderea și modernizarea gardului și amenajarea unei parcări la Școala nr. 2 Ipotești”
92 21.09.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2020
91 11.09.2020 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a șase bunuri imobile, terenuri situate în comuna Ipotești, județul Suceava cu destinația de drumuri publice
90 11.09.2020 Proiect de hotărâre privind înființarea unui Compartiment de asistență medicală școlară pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei Ipotești, județul Suceava
89 11.09.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării lucrării de extindere a rețelei de energie electric pe strada Sesiei din sat Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
88 04.09.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2020
87 04.09.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna octombrie 202
86 20.08.2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
85 20.08.2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
84 20.08.2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale din sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
83 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării cu titlu gratuit a postului de transformare în anvelopă pe domeniul public al comunei Ipotești de către S.C. DELGAZ GRID S.A în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică.
82 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Movilei”
81 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare strada Săpunăriei” din satul Tișăuți
80 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Alexandru cel Bun (parțial) și strada Sabin Bălașa din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava”
79 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 20 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea întocmirii unui Studiu de fezabilitate cu privire la amenajarea Iazului Mociulo din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
78 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Ortodoxe din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
77 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava
76 14.08.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna septembrie 2020
75 30.07.2020 Proiect de hotărâre privind privind proiectarea și execuția extinderii rețelei de furnizare a gazelor naturale pe străzile Bisericii, Fierăriei și Scrînciobului din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
74 29.07.2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
73 29.07.2020 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ipotești, județul Suceava a unor bunuri imobile
72 29.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea Devizului de lucrări suplimentare la obiectivul de investiții ”Înființare Grădiniță cu program normal în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
71 29.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare strada Aleea Nucului” din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
70 29.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Modernizare drumuri în comuna Ipotești, județul Suceava”
69 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a unei remorci agricole
68 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a unui tractor, a unei lame de zăpadă și a unui încărcător frontal
67 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extindere rețea de canalizare pe strada Pinilor din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
66 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare pe strada Pictor Palamar din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
65 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru extinderea și modernizarea șanțului de scurgere a apei pluviale și amenajarea unei parcări la Școala nr. 2 din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
64 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extinderea și modernizarea clădirii Școlii din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
63 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Amenajare parc cu spațiu de joacă și spațiu de recreere în sat Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava”
62 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind prezentarea și însușirea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru trimestrul II al anului 2020
61 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava și a Programului de investiții aprobate pentru anul 2020
60 24.07.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna august 2020
59 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor cu denumirile strada Șomuz, Remizei și Liviu Rebreanu din localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
58 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind amânarea intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 15 mai 2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ipotești, județul Suceava până la data de 1 ianuarie 2021
57 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru amenajarea trotuarului pietonal pe strada Gheorghe Mihuță din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava (de la limita administrativă cu municipiul Suceava și până la Școala Lisaura)
56 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru amenajarea trotuarului pietonal pe strada Alexandru cel Bun din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
55 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiție C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare cămin cultural, sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
54 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei publice de alimentare cu apă potabilă.
53 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Extinderea și modernizarea clădirii Școlii din satul Lisaura” și realizarea investiției
52 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Amenajare spațiu de joacă și a unui spațiu de recreere în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” și realizarea investiției
51 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Amenajarea parc cu spațiu de joacă și spațiu de recreere în sat Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava” și realizarea investiției.
50 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru extinderea rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din localitatea Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava
49 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru reabilitarea rețelei publice de canalizare de pe strada Pinilor, localitatea Ipotești, județul Suceava
48 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social – comunitară
47 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale comunei Ipotești, județul Suceava
46 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava
45 19.06.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna iulie 2020
44 14.05.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciului de închiriere autoturisme (RENT CAR) pe raza comunei Ipotești, județul Suceava
43 11.05.2020 Proiect de hotărâre privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 946/27.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN și plata unui comision
42 11.05.2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de organizare online, ca videoconferință, a ședințelor Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru perioada în care din cauza pandemiei este interzisă formarea unui grup de persoane.
41 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unei devieri /extinderi a rețelei de alimentare cu apă potabilă din comuna Ipotești în vederea asigurării presiunii necesare
40 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”înființare sistem stradal de supraveghere video în comuna Ipotești, județul Suceava”
39 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren având categoria de folosință pajiște aflată în proprietatea privată a comunei Ipotești, județul Suceava
38 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii rețelei de furnizare a energiei electrice pe strada Lucian Costin din satul Lisaura, însușirea Studiului de fezabilitate întocmit și confinanțarea lucrării de investiție
37 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea amplasării cu titlu gratuit a rețelelor electrice pe domeniul public al comunei Ipotești de către S.C. DELGAZ GRID S.A. în vederea extinderii rețelei electrice pe strada Pinilor din satul Ipotești, județul Suceava
36 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru amenajarea unui parc cu spațiu de joacă și spațiu de recreere în satul Ipotesti, comuna Ipotești, județul Suceava
35 24.04.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava
34 11.05.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna mai și pentru luna iunie 2020
33 18.03.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
32 12.03.2020 Proiect de hotărâre privind proiectarea unui sistem de supraveghere video a comunei Ipotești, județul Suceava
31 12.03.2020 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 29.11.2019 privind rectificarea tabulară a unei proprietăți private a comunei Ipotești, județul Suceava
30 12.03.2020 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale care s-a strecurat în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2019 privind abrogarea H.C.L. Nr. 72/2016 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a AJAC Suceava.
29 12.03.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna aprilie 2020
28 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadrul pentru anii școlari 2020-2023 și achiziția produselor aferente Programului pentru școli
27 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
26 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării cu titlu gratuit a rețelelor electrice pe domeniul public al comunei Ipotești de către S.C. DELGAZ GRID S.A. în vederea extinderii rețelei electrice pe străzile Sesiei și Lucian Costin din satul Lisaura
25 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic în vederea realizării unei extinderi a rețelei de alimentare cu apă potabilă
24 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru amenajarea unui parc cu spațiu de joacă și spațiu de recreere în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
23 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic privind extinderea și modernizarea clădirii Școlii din satul Lisaura
22 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru întocmirea semnalizărilor rutiere în comuna Ipotești, județul Suceava
21 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului tehnic ”Modernizarea și amenajarea curții și parcării Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava”
20 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind întocmirea proiectului tehnic pentru modernizarea unor drumuri din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
19 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgență
18 06.03.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
17 05.03.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Reactualizare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 13 din 22.03.2018 prin schimbare regim de înălțime din P+2E în P+2E+M”
16 20.02.2020 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Nr. 78/2019
15 19.02.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiție intitulat ”Amenajare alei pietonale pe strada Ștefan cel Mare în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava ” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C1920072R213313505028/06.03.2019
14 11.02.2020 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Danileț Daniel Nicușor
13 11.02.2020 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 93 din 29.11.2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020
12 11.02.2020 Proiect de hotărâre privind scutirea/reducerea de la plata taxelor și impozitelor locale aferente anului 2020
11 11.02.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru lunile februarie și martie 2020
10 11.02.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Demolare locuință și anexe, construire clădiri de locuințe colective cu P+2E+M nivele, împrejmuire și racord la utilități” Deschide
9 29.01.2020 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a Iazului Dinului, bun aparținând domeniului public al comunei Ipotești, județul Suceava
8 20.01.2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
7 20.01.2020 Proiect de hotărâre privind completarea Organigramei și a Statului de funcții ale comunei Ipotești, județul Suceava
6 20.01.2020 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 37 din 27.03.2012 privind completarea atribuţiilor Serviciului de salubrizare al comunei Ipoteşti, judeţul Suceava, completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare şi a H.C.L. nr. 93/2011
5 20.01.2020 Proiect de hotărâre privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava pe trimestrul IV al anului 2020
4 20.01.2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2020
3 20.01.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna ianuarie 2020
2 08.01.2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelelor care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri și bunei conviețuiri pe raza administrativ teritorială a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
1 08.01.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești, județul Suceava, a Programului obiectivelor de investiții al comunei Ipotești, județul Suceava pentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 Deschide

Data Document Deschide
21.10.2019 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului localal comunei Ipotești Deschide
22.10.2019 Informare, consultare și dezbatere publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 Deschide
29.07.2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Schimbare temă de proiect Deschide
02.05.2019 Proiect hotărâre privind aprobarea de principiu a modificărilor limitelor intravilanului comunei Ipotești, jud.Suceava Deschide

Data Document Deschide
02.11.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 Deschide
25.10.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire clădiri de locuinte colective P+2E+M nivele,împrejmuire și racord la utilități" în sat Ipotești comuna Ipotești, Jud. Suceava Deschide
25.07.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire clădiri de locuinte colective P+2E+M nivele,împrejmuire și racord la utilități" în sat Ipotești comuna Ipotești, Jud. Suceava Deschide