Rapoarte de activitate


Dată document Document Deschide
17.01.2024 Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ipotești, jud Suceava în anul 2023 Deschide
17.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Viceprimar Bobu Constantin Deschide
15.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Hreniuc Corneliu Alin Deschide
22.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Țabrea Gabriel Ilie Deschide
23.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Tomașciuc Cosmin Silviu Deschide
23.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Chibici Ștefan Deschide
23.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Serediuc Cornel Deschide
23.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Duciuc Ion Deschide
25.01.2024 Raport anual de avtivitate pentru anul 2023 - Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități cultural sociale, protecție socială și a copilului, protecția mediului și turism Deschide
25.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Papuc Maria Deschide
25.01.2023 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Nistoriuc Adriana Daniela Deschide
29.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Hreceniuc Mihai Deschide
30.01.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Tuchlei Ionuț Dumitru Deschide
30.01.2024 Raport anual de avtivitate pentru anul 2023 - Comisia de Dezvoltare Economico Socială , Buget finanțare, Administrarea domeniului public și privat al comunei, Agricultură, Gospodărire comunală și proiecte Europene Deschide
02.02.2024 Raport anual de avtivitate pentru anul 2023 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturile cetățenilor Deschide
05.02.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Lubanovici Viorel Deschide
06.02.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Alupoaie Doina Deschide
12.02.2024 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Gulei Corneliu Deschide
13.02.2023 Raport anual de activitate pentru anul 2023 - Consilier local Onișoru Andreea Maria Deschide

Dată document Document Deschide
24.03.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Hreceniuc Viorel Deschide
28.02.2023 Raport anual de activitate pe anul 2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturile cetățenilor Deschide
27.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Onișoru Andreea Maria Deschide
27.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Nichitoi Gheorghe Deschide
24.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Tomașciuc Silviu Deschide
24.02.2023 Raport anual de activitate pe anul 2022 al Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități cultural-sociale,culte,protecție socială și a copilului, protecția mediului și turism Deschide
23.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Hreniuc Corneliu Alin Deschide
22.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Alupoaei Doina Violeta Deschide
22.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Chibici Ștefan Deschide
21.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Nistoriuc Adriana Daniela Deschide
17.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Tuchlei Ionuț Dumitru Deschide
08.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Serediuc Cornel Deschide
07.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Duciuc Ion Deschide
01.02.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Țabrea Gabriel Ilie Deschide
31.01.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Papuc Maria Deschide
31.01.2023 Raport de activitate anul 2022 - Consilier Local Sidoriuc Cătălin Sorin Deschide
31.01.2023 Raport de activitate anul 2022 - Viceprimar Constantin Bobu Deschide
31.01.2023 Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ipotești, județul Suceava în anul 2022 Deschide
26.01.2023 Raport anual de activitate pe anul 2022 al Comisiei de dezvoltzre Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, Gospodărire comunală și proiecte Europene Deschide

Dată document Document Deschide
18.04.2022 Raport de activitate Hreceniuc Viorel Deschide
14.03.2022 Raport de activitate Maria Papuc Deschide
10.03.2022 Raport de activitate Nichitoi Gheorghe Deschide
02.03.2022 Raport de activitate Tuchlei Ionuț Dumitru Deschide
04.02.2022 Raport de activitate Dumitru Gulei Deschide
04.02.2022 Raport de activitate Constantin Bobu Deschide
11.02.2022 Raport de activitate Țabrea Gabriel Ilie Deschide
15.02.2022 Raport de activitate Tomașciuc Cosmin Silviu Deschide
07.02.2022 Raport de activitate Sidoriuc Cătălin Sorin Deschide
08.02.2022 Raport de activitate Serediuc Corneliu Deschide
08.02.2022 Raport de activitate Onișoru Andreea Maria Deschide
08.02.2022 Raport de activitate Nistoriuc Adriana Daniela Deschide
21.01.2022 Raport de activitate Hreniuc Corneliu Alin Deschide
01.02.2022 Raport de activitate Duciuc Ion Deschide
21.02.2022 Raport de activitate Chibici Ștefan Deschide
10.02.2022 Raport de activitate Alupoaei Doina Violeta Deschide

Dată document Document Deschide
12.02.2021 Raport Consilier Hreceniuc Viorel Deschide
12.02.2021 Raport Consilier Alupoaie Doina Violeta Deschide
10.02.2021 Raport Consilier Duciuc Ion Deschide
02.02.2021 Raport Consilier Chibici Ștefan Deschide
01.02.2021 Raport Consilier Sidoriuc Cătălin Sorin Deschide
29.01.2021 Raport Consilier Serediuc Cornel Deschide
29.01.2021 Raport Consilier Nistoriuc Adriana Deschide
29.01.2021 Raport Consilier Onișoru Andreea Maria Deschide
29.01.2021 Raport Consilier Tomașciuc Cosmin Silviu Deschide
29.01.2021 Raport Consilier Gabriel Ilie Țabrea Deschide
29.01.2021 Raport Consilier Hreniuc Cornel Alin Deschide