Situație financiară

Document Deschide
Proiect buget local 2024 Deschide
Listă investiții 2024 Deschide

Document Deschide
Situații financiare trimestrul III- 2023 Deschide
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 28 august 2023 Deschide
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 21 iulie 2023 Deschide
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 27 iunie 2023 Deschide
Bugetul pe anul 2023 lista obiectivelor deinvestiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 14 iunie 2023 Deschide
Indicatori de sinteză trimestrul III 2023 Deschide
Situații financiare trimestrul II 2023 Deschide
Indicatori de sinteză trimestrul - II - 2023 Deschide
Bugetul pe anul 2023 rectificat la data 29.05.2023 Deschide
Bugetul pe anul 2023 rectificat la data 27.04.2023 Deschide
Situații financiare trimestrul I 2023 Deschide
Indicatori de sinteză trimestrul - I - 2023 Deschide
Buget general al unității Administrativ teritoriale pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Deschide
Buget local pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Deschide
Programul Obiectivelor de investiții pe anul 2023 Deschide

Document Deschide
Situație financiară anul 2022 Deschide
Situatii financiare trimestriale la data de 30.09.2022 Deschide
Indicatori sinteză trimestrul IV 2022 Deschide
Bugetul pe anul 2022 rectificat la data de 20 octombrie 2022 Deschide
Situație financiară la data de 18.07.2022 Deschide
Situație financiară la data de 16.06.2022 Deschide
Situație financiară la data de 06.06.2022 Deschide
Situație financiară la data de 02.05.2022 Deschide
Situație financiară la data de 14.04.2022 Deschide
Bugetul pe anul 2022 rectificat la data de 25 februarie 2022 Deschide
Programul Obiectivelor de investiții pe anul 2022 Deschide
Bugetul local pe anul 2022 Deschide

Document Deschide
Situatii financiare 31.12.2021 Deschide
Indicatori sinteză trimestrul IV Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 28.12.2021 Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 14.12.2021 Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 06.12.2021 Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 24.11.2021 Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 19.11.2021 Deschide
Situatii financiare 30.09.2021 Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 12.10.2021 Deschide
Indicatori execuție buget local trimestrul III Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 22.09.2021 Deschide
Bugetul pe anul 2021 rectificat la data de 13.08.2021 Deschide
Situație financiară Deschide
Buget rectificat la data de 22.07.2021 Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului II Deschide
Registrul datoriei publice Deschide
Buget rectificat Deschide
Bugetul Local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului I Deschide
Situații financiare Deschide
Bugetul Local - Proiect pe anul 2021 Deschide

Data Document Deschide
31.12.2020 Situații financiare Deschide
20.08.2020 Buget rectificat Deschide
11.09.2020 Buget rectificat Deschide
23.09.2020 Buget rectificat Deschide
30.07.2020 Bugetul pe anul 2020 Lista obectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 30 iulie 2020 Deschide
30.06.2020 Total venituri Deschide
30.06.2020 Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- venituri secțiunea de funcționare Deschide
30.06.2020 Total venituri Deschide
30.06.2020 Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de funcționare Deschide
30.06.2020 Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de dezvoltare Deschide
30.06.2020 Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei 30.06.2020 Deschide
30.06.2020 Situația plăților efectuate din fonduri nerambursabile postaderare Deschide
30.06.2020 Situția activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala Deschide
30.06.2020 Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
30.06.2020 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate-Anexa19 Deschide
30.06.2020 Indicatori sinteza venituri Deschide
30.06.2020 Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
30.06.2020 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
30.06.2020 Contul de rezultat-patrimonial Deschide
30.06.2020 Cont de executie total Deschide
30.06.2020 Cont de executie al bugetului local- cheltuieli sectiunea funcționare Deschide
30.06.2020 Cont de executie al bugetului local- cheltuieli sectiunea dezvoltare Deschide
30.06.2020 Total cheltuieli din venituri proprii și subvenții Deschide
30.06.2020 Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de funcționare Deschide
30.06.2020 Bilanț Deschide
30.06.2020 Balanța Deschide
02.06.2020 Buget rectificat Deschide
02.06.2020 Buget Deschide
15.05.2020 Buget Deschide
2020 Indicatori trimestrul I Deschide
2020 Indicatori sinteza venituri Deschide
2020 Buget inițial Deschide
31.03.2020 Situatii financiar Deschide
10.02.2020 Balanta sintetica Deschide

Data Document Deschide
31.12.2019 Situatii financiare Deschide
20.12.2019 Bugetul pe anul 2019 lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectifica Deschide
23.10.2019 Indicatorii cu privire la execuția bugetului local la finele trimestrului III Deschide
2019 Indicatori trimestrul IV Deschide
2019 Indicatori sinteza Deschide
17.07.2019 Indicatori execuție buget local trimestru II Deschide
01.05.2019 Bugetul pe anul 2019 lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
2019 Proiectul bugetului local pe anul 2019 Deschide

Data Document Deschide
31.12.2018 Situație financiară Deschide
31.12.2018 Bilanț Deschide
31.12.2018 Executie Deschide
14.12.2018 Bugetul pe anul 2018 lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
30.09.2018 Situație financiară Deschide
2018 Indicatori trim IV Deschide
17.07.2018 Indicatori trim. II Deschide
12.07.2018 Indicatori trim. II Deschide
30.06.2018 Situati financiară trimestrul II Deschide
18.04.2018 Indicatori trim. I Deschide
31.03.2018 Situati financiară trimestrul I Deschide
22.03.2018 Bugetul pe anul 2018 lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
10.01.2018 Registrul-datoriei-publice Deschide
10.01.2018 Registrul-datoriei-publice Deschide
2018 Bugetul pe anul 2018 lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală și parțială de la buget Deschide
2018 Buget Deschide

Data Document Deschide
08.12.2017 Bugetul pe anul 2017 lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
28.04.2017 Bugetul pe anul 2017 lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
2017 Bugetul pe anul 2017 lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală și parțială de la buget Deschide
2017 Balanța de verificare Deschide

Data Document Deschide
15.12.2016 Bugetul pe anul 2016 lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
29.03.2016 Bugetul pe anul 2016 lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
2016 Bugetul pe anul 2016 lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală și parțială de la buget Deschide
12.2016 Balanța de verificare Deschide

Data Document Deschide
31.12.2015 Contul de execuție al bugetului local Deschide
31.12.2015 Situație financiară Deschide
28.12.2015 Bugetul pe anul 2015 lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală și parțială de la buget Deschide
04.03.2015 Bugetul pe anul 2015 lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat Deschide
2015 Bugetul pe anul 2015 lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală și parțială de la buget Deschide

Data Document Deschide
22.12.2014 Buget rectificat Deschide
26.03.2014 Buget initial rectificat Deschide
31.12.2014 Situație financiara Deschide
31.12.2014 Balanță verifcare Deschide

Data Document Deschide
31.12.2013 Situație financiară Deschide
31.12.2013 Situație financiară Deschide
31.12.2013 Situație financiară Deschide
31.12.2012 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
27.03.2012 Situatie financiara cont de execuție Deschide