Anunț întrerupere funcționare serviciu public de alimentare cu apă potabilă- 12.06.2019, orele 08:30-15:30