Asistență socială și Autoritate Tutelară

--------

--------

--------

Document Deschide
Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Deschide
Cerere pentru acordarea indemnizației de crestere a copilului/stimulentului de inserție/indemnizaţiei lunare sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii Deschide
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii Deschide

Dată Document Deschide
Deschide