Urbanism

--------

--------

--------

Dată Document Deschide
08.02.2021 Plan Urbanistic de detaliu Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial" Deschide
08.02.2021 Planșa vizată la consiliul județean Suceava pentru proiectul ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial" Deschide
08.02.2021 Planșe P.U.D ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial Deschide
08.02.2021 Avize P.U.D ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial Deschide
08.02.2021 Anunt P.U.D. ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial Deschide

Data Document Deschide
2020 Aviz Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
02.06.2020 Aviz Deschide
11.06.2020 Notificare- SC Real protection guard SRL Deschide
14.04.2020 Aviz de amplasament- SC Real protection guard SRL Deschide
18.05.2020 Aviz de amplasament- SC Real protection guard SRL Deschide
20.03.2020 Aviz- SC Real protection guard SRL Deschide
05.02.2020 Aviz Plan Urbanistic Zonal- SC OVI MANSARD SRL Deschide
25.01.2020 Extras Plan Cadastral Deschide
2019 Bilanț teritorial - situație existentă Deschide
2019 Bilanț teritorial - situație propusă Deschide
2019 Reglementări urbanistice Deschide
2019 Reglementări urbanistice zonificare Deschide
2019 Reglementări echipare edilitară Deschide
2019 Reglementări edilitare Deschide
12.12.2019 Aviz- SC NICOPROFI IMOBILIARE srl Deschide
2019 Proprietatea asupra terenurilor Deschide
21.09.2018 Certificat de urbanism- SC REAL PROTECTION GUARD SRL Deschide
05.09.2019 Certificat de urbanism - SC NICO PROFI IMOBILIARE srl Deschide
2019 Planșe Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
2019 Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
09.2019 Studiu geotehnic -SC Real protection guard SRL Deschide
09.08.2019 Decizie etapă de încadrare Deschide
05.07.2019 Aviz DELGAZ grid Deschide
20.09.2019 Proces verbal de recepție receptie -SC Real protection guard SRL Deschide
31.10.2019 Extras de carte funciară- SC Real protection guard SRL Deschide
28.05.2019 ANEXA Nr. 1 la normele metodologice- SC Real protection guard SRL Deschide

Data Document Deschide
24.07.2019 Aviz Plan Urbanistic Zonal Deschide
21.06.2019 Anunț privind sinteza principalelor reglementări urbanistice propuse a fi introduse în lucrarea de actualizare a planului urbanistic general al Comunei Ipotești, Jud. Suceava Deschide
20.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
20.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
15.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
11.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
02.05.2019 Expunere de motive Deschide
02.05.2019 Expunere motive - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării limitelor intravilanului comunei Ipotești Deschide
08.05.2019 Reglementări urbanistice Deschide
01.2019 Reglementări Deschide
2019 Actualizare plan urbanistic zonal Deschide
2019 Variantă PUZ drum-SC NICO PROFI IMOBILIARE SRL Deschide
2019 Memoriu prezentare- SC NICO PROFI IMOBILIARE SRL Deschide
2019 Plan Urbanistic Zonal -SC Duciben SRL Deschide
2019 Plan încadrare în zonă -SC OVI MANSARD SRL Deschide
2019 Încadrare în zonă Deschide
03.04.2018 Încheiere înscriere în cartea funciară Deschide