Concursuri

Data Document Deschide
09.04.2021 Rezultatul selecției dosarului de înscriere în urma verificării condițiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești Deschide
09.04.2021 Proces-verbal încheiat astăzi,09.04.2021 în urma selectării dosarelor și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare pentru concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești care se va organiza în data de 19.04.2021(proba scrisă) Deschide
02.04.2021 Proces-verbal încheiat astăzi,02.04.2021 în urma selectării dosarelor și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grad priofesional imediat superior celui deținut organizat pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I superior, din cadrul Compartimentului Stare Civilă al Primăriei comunei Ipotești care se va organiza în data de 14.04.2021(proba scrisă) Deschide
15.03.2021 Formular înscriere concurs consilier achiziții publice - Compartimentul de Achiziții publice Descarcă
15.03.2021 Adeverință concurs consilier achiziții publice - Compartimentul de Achiziții publice Descarcă
15.03.2021 Bibliografie concurs consilier achiziții publice - Compartimentul de Achiziții publice Deschide
15.03.2021 Fisa postului concurs consilier achiziții publice - Compartimentul de Achiziții publice Deschide
15.03.2021 Anunț concurs consilier achiziții publice - Compartimentul de Achiziții publice Deschide
11.03.2021 Fișa postului examen promovare în grad profesional Deschide
11.03.2021 Bibliografie examen promovare în grad profesional Deschide
11.03.2021 Anunț examen promovare în grad profesional Deschide
10.03.2021 Anunț anulare concurs muncitor necalificat- Compartiment Administrativ Deschide
01.03.2021 Formular înscriere - concurs muncitor necalificat- Compartiment Administrativ Descarcă
01.03.2021 Fișa postului - muncitor necalificat- Compartiment Administrativ Deschide
01.03.2021 Bibliografie -concurs muncitor necalificat- Compartiment Administrativ Deschide
01.03.2021 Anunț concurs muncitor necalificat- Compartiment Administrativ Deschide

Data Document Deschide
05.08.2020 Rezultatul selectie dosarelor de înscriere și sa condițiilor de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior ce se va organiza în data 13.08.2020 Deschide
13.08.2020 Rezultatul probei scrise, la examenul de promovare în grad superior celui deținut organizat în data de 13.08.2020 Deschide
20.02.2020 Raportul final al concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale de execuție vacante organizat în data de 19.02.2020 Deschide
13.08.2020 Proces verbal privind rezultatele finale, la examenul de promovare în grad profesional superior organizat în data de 13.08.2020 Deschide
13.08.2020 Raport final al concursului de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat la data de 13.08.2020(proba scrisă) Deschide
05.08.2020 Proces verbal încheiat în urma selectării dosarelor și a overificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grad profesionalce se va organiza în data de 13.08.2020 Deschide
24.02.2020 Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de inspector,clasa I Deschide
13.07.2020 Anunt privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut Deschide
24.02.2020 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector,clasa I Deschide
19.02.2020 Raportul și rezultatul final al concursului muncitor calificat Deschide
19.02.2020 Rezultat proba scrisa concurs paznic Deschide
19.02.2020 Rezultat proba scrisa muncitor calificat Deschide
19.02.2020 Rezultat interviu muncitor calificat Deschide
07.02.2020 Rezultatul selectiei dosarelor pentru functiile contractuale de paznic vacante Deschide
07.02.2020 Rezultatul selectiei dosarelor pentru functia contractuala de muncitor calificat Deschide
16.01.2020 Fișa postului paznic Deschide
16.01.2020 Fisa postului muncitor calificat Deschide
16.01.2020 Formular de inscriere Descarcă
16.01.2020 Formular declarație pe propria răspundere Deschide
16.01.2020 Bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor paznic și mincitor calificat Deschide
16.01.2020 Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale vacantate Deschide

Data Document Deschide
30.09.2019 Rezultat proba scrisa Deschide
30.09.2019 Rezultat final Deschide
30.09.2019 Rezultat interviu Deschide
30.09.2019 Raportul final al concursului organizat in data de 30.09.2019(proba scrisă) Deschide
19.09.2019 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în perioada 30.09.2019-03.10.2019 Deschide
19.07.2019 Formular de înscriere functionar public Deschide
19.07.2019 Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I Deschide
19.07.2019 Atribuțiile postului aferente funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I Deschide
29.07.2019 Anunț privind suspendarea reluarea procedurii de organizare și desfașurare a concursului de ocupare a unui post aferent funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I Deschide

Data Document Deschide
31.08.2018 Rezultat interviu Deschide
28.08.2018 Rezultat proba scrisa Deschide
28.08.2018 Rezultat selectie dosare Deschide
27.07.2018 Bibliografie privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector Deschide
27.07.2018 Atribuțiile postului aferente funcției publice de execuție de inspector Deschide
27.07.2018 Anunț privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector Deschide
27.07.2018 Formular de inscriere functionar public Descarcă
27.07.2018 Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasaI Deschide
06.07.2018 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional Deschide
01.08.2018 Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere organizat în data de 07.08.2018 Deschide