Dispoziții

Data Document Deschide
23.03.2021 Dispoziția nr. 47 din 23.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ipotești în ședință Deschide
10.03.2021 Dispoziția nr. 35 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă pe strada Pictor Palamar și strada Movilă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Pictor Palamar din comuna Ipotești, județul Suceava”
10.03.2021 Dispoziția nr. 34 privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ
05.03.2021 Dispoziția nr. 33 privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în cadrul Primăriei comunei Ipotești
26.02.2021 Dispoziția nr. 32 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei monoparentale (ASF) numitei XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 31 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 30 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei monoparentale numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 29 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliat în comuna Ipotești
26.02.2021 Dispoziția nr. 28 privind acordarea indemnizației lunare numitului XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 27 privind acordarea indemnizației lunare numitei XXXX persoană cu handicap grav domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava
26.02.2021 Dispoziția nr. 26 privind organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant de muncitor necalificat în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava
24.02.2021 Dispoziția nr. 25 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect dotări în cadrul proiectului ”Înființare Grădiniță cu program normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
24.02.2021 Dispoziția nr. 24 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Aparatului de specialitate al primarului
17.02.2021 Dispoziția nr. 23 privind prelungirea raportului de serviciu al domnului XXXX referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Ipotești
17.02.2021 Dispoziția nr. 22 privind încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
16.02.2021 Dispoziția nr. 21 privind Încadrarea doamnei XXXX în cadrul Primăriei comunei Ipotești pe perioada nedeterminată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
11.02.2021 Dispoziția nr. 20 din 2021 privind convocare Consiliului Local al comunei Ipotești, jud. Suceava în ședință ordinară Deschide
09.02.2021 Dispoziția nr. 19 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav XXXX domiciliată în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
09.02.2021 Dispoziția nr. 18 privind reorganizarea Comisiei comunale de recensământ agricol de la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava
05.02.2021 Dispoziția nr. 17 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii lucrării ”Dotare Grădiniță cu program normal în localitatea Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava”
04.02.2021 Dispoziția nr. 16 privind desemnarea comisiei de recepție finală la expirarea termenului de garanție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare a 5.63 km drumuri comunale în comuna Ipotești, județul Suceava”
01.02.2021 Dispoziția nr. 15 privind majorarea cuantumului indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal cu domiciliul stabil în comuna Ipotești, județul Suceava începând cu data de 1 ianuarie 2021
27.01.2021 Dispoziția nr. 14 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 241/23.12.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 13 privind revocarea Dispoziției primarului nr. 217/26.11.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei XXXXX cu domiciliul în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 12 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 11 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava
27.01.2021 Dispoziția nr. 7 privind majorarea salariului de bază lunar brut pentru personalul contractual angajat în funcția de asistent personal al persoanei adulte/copilului cu handicap grav, după caz, cu gradația 0 în cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava începând cu data de 13 ianuarie 2021
27.01.2021 Dispoziția nr. 9 privind acordarea gradației 2 domnului XXXX angajat în funcția contractuală de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava ca urmare a trecerii într-o nouă tranșă de vechime în muncă
22.01.2021 Dispoziția nr. 8 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitului XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
22.01.2021 Dispoziția nr. 7 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei numitei XXXX cu domiciliul în comuna Ipotești, județul Suceava
22.01.2021 Dispoziția nr. 6 privind schimbarea reprezentantului legal în persoana domnului XXXXX, în calitate de părinte domiciliat în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava pentru acordarea indemnizației lunare minorului XXXXX, copil cu handicap grav
22.01.2021 Dispoziția nr. 5 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiei numitului XXXX domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2021 - martie 2021
22.01.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Ipotești, jud. Suceava în ședință ordinară Deschide
21.01.2021 Dispozițai nr. 3 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava
21.01.2021 Dispoziția nr. 2 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociației Județene de Apă și Canalizare Suceava (A.J.A.C.)
07.01.2021 Dispoziția nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2020 al comunei Ipotești, județul Suceava

Nr. Data Document Deschide
15 26.11.2020 Dispoziție privind luarea unor măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senatul Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 Deschide
14 26.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
13 09.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
12 05.11.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
11 09.10.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
10 24.09.2020 Dispoziție privind luarea unor măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020 Deschide
9 21.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
8 04.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
7 14.08.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
6 10.08.2020 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 Deschide
5 03.08.2020 Dispoziție privind stabilirea sediului biroului electoral al circumscripției comunale nr.68 în vederea organizării alegerilor autorităților publice locale din anul 2020 Deschide
4 24.07.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
3 17.03.2020 Dispoziție privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I Deschide
2 12.02.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
1 22.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide

Data Document Deschide
19.10.2018 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
19.09.2018 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară Deschide
02.10.2018 Anexă dispoziție Deschide